fbpx

งานที่มีความต้องการมากที่สุดในประเทศแคนาดา สำหรับในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19 📌

🇨🇦 ประเทศแคนาดานั้นเป็นประเทศจุดหมายปลายทางที่คนทั่วไปต่างให้ความสนใจ และอยากหาโอกาสเข้ามาทำงานในประเทศแคนาดา 🇨🇦 

ซึ่งเหตุผลสำคัญที่ผู้คนทั่วทั้งโลกต่างให้ความสนใจ นั้นก็คือ แคนาดาเป็นประเทศที่มีมาตรฐานของคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับดีที่สุดในโลก นอกจากนี้ยังมีค่าตอบแทนที่สูง ส่งผลทำให้อัตราการว่างงานค่อนข้างต่ำ สิ่งนี้จึงทำให้ใครหลายๆ คนหาหนทางในการได้รับวีซ่าถาวร หรือเข้าสู่การเป็นพลเมืองถาวรของแคนาดา

และในวันนี้ทาง UNC Thailand ก็ได้นำข้อมูลสำหรับ “งานที่มีความต้องการมากที่สุดในประเทศแคนาดา สำหรับในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19” มาฝากสำหรับผู้ที่ต้องการย้ายถิ่นฐานหรือทำงานที่ประเทศแคนาดา

เนืื่องจากในช่วงของการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในขณะนี้ทำให้การทำธุรกิจต่างๆ และสายอาชีพต่างๆนั้นมีความต้องการที่ต้องการมากขึ้น ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าเป็นผลกระทบมาจากการเปลี่ยนแปลงที่มาจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทั่วโลก ที่ส่งผลให้วิถีชีวิตของคนเราเปลี่ยนแปลงไป

โดยที่การเปลี่ยนแปลงนี้ก็นำมาสู่การทำงานระยะไกล การใช้เครื่องมือการทำงานร่วมกันแบบดิจิทัลอย่างกว้างขวางอีกทั้งนโยบายด้านสุขภาพและความปลอดภัยที่ปรับปรุงใหม่ และรูปแบบสำนักงาน สถานที่ทำงานที่เปลี่ยนแปลงไปล้วนส่งผลให้เกิดความต้องการแรงงานจำนวนมาก

และนี่คือ สายงานที่มีความต้องการมากที่สุดในประเทศแคนาดา ในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในขณะนี้

1) สายงานด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรม

 • นักพัฒนาซอฟต์แวร์

รหัสการจำแนกอาชีพ (NOC): 2174

ตำแหน่งงานยอดนิยม : Web Programmer, Computer Programmer, Interactive Media Developer, E-Business Software Developer

ช่วงเงินเดือน: $ 42,178 – $ 112,125 ต่อปี

 • วิศวกรไฟฟ้า

การซื้อสินค้าออนไลน์และระบบอัตโนมัติที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงที่โควิด-19 ระบาด ทำให้ความต้องการวิศวกรไฟฟ้าที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากการใช้คอมพิวเตอร์และผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น

รหัสการจำแนกอาชีพ (NOC): 2133

ตำแหน่งงานยอดนิยม: Avionics Engineer, Control Systems Engineer, Electrical Distribution Planning Engineer

ช่วงเงินเดือน: $ 51,129 – $ 130,708 ต่อปี

2) สายงานด้านสุขภาพ

 • พยาบาล

ทุกจังหวัดในแคนาดากำลังต้องการให้มีพยาบาลมากขึ้น เพราะการขาดแคลนแรงงานคาดว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงของการแพร่ระบาด

รหัสการจำแนกประเภทอาชีพ (NOC) : 3012

ตำแหน่งงานยอดนิยม: ER Nurse, Public Health Nurse, Nursing Consultant, Registered Psychiatric Nurse (R.P.N.), Registered Nurse (R.N.), Private Duty Nurse

ช่วงเงินเดือน: $ 46,878 – $ 93,600 ต่อปี

3) ด้านการเงิน

 • ที่ปรึกษาทางการเงิน / นักวางแผน

รหัสการจำแนกอาชีพ (NOC): 1114

ตำแหน่งงานยอดนิยม: ผู้จัดจำหน่ายทางการเงิน, ผู้ดูแลด้านอสังหาริมทรัพย์และความน่าเชื่อถือ,นายหน้าจำนอง

ช่วงเงินเดือน: $ 39,838 – $ 107,815 ต่อปี

 • นักบัญชี

การตรวจคนเข้าเมืองถูกมองว่าเป็นกุญแจสำคัญในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนผู้ตรวจสอบการเงินและนักบัญชีในแคนาดา 

รหัสการจำแนกอาชีพ (NOC): 1111

ตำแหน่งงานยอดนิยม: Internal Auditor, Chartered Professional Accountant, Chartered Accountant (CPA, CA), Financial Auditor, Income Tax Expert

ช่วงเงินเดือน: $ 40,306 – $ 131,254 ต่อปี

4) สายงานด้านการจัดการการขายและการตลาด

 • ผู้ขายสินค้า 

รหัสการจำแนกอาชีพ (NOC): 6222

ตำแหน่งงานยอดนิยม: Assistant Buyer, Buyer – Retail, Clothing Buyer, Beverage Taster And Buyer, Food Buyer

ช่วงเงินเดือน: $ 29,250 – $ 67,275 ต่อปี

 • ผู้ช่วยผู้บริหาร

รหัสการจำแนกประเภทอาชีพ (NOC): 1241

ตำแหน่งงานยอดนิยม: เลขานุการส่วนตัว, เลขานุการเทคนิค, ผู้ช่วยบริหารสำนักงาน, เลขานุการบริหาร (ยกเว้นกฎหมายและการแพทย์), เลขานุการ (ยกเว้นกฎหมายและการแพทย์)

ช่วงเงินเดือน: $ 29,250 – $ 63,745 ต่อปี

 • ตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า

รหัสการจำแนกประเภทอาชีพ (NOC): 6552

ตำแหน่งงานยอดนิยม: บริการลูกค้า, ข้อมูลบัญชี, ของหาย, ข้อมูลการท่องเที่ยวหรือการประชาสัมพันธ์, ตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า – คอลเซ็นเตอร์, ข้อมูลรถประจำทาง, ตัวแทนศูนย์ติดต่อ – บริการลูกค้า.

ช่วงเงินเดือน: $ 25,350 – $ 56,550 ต่อปี

5) สายงานด้านธุรกิจทั่วไป

 • ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

รหัสการจำแนกอาชีพ (NOC): 0112

ตำแหน่งงานยอดนิยม: ผู้ดูแลระบบทรัพยากรบุคคล, ผู้จัดการส่วนการจ้างงานและทรัพยากรบุคคล, ผู้จัดการฝ่ายบุคคล

ช่วงเงินเดือน: $ 50,134 – $ 137,748 ต่อปี

 • ผู้จัดการโครงการ

รหัสการจำแนกประเภทอาชีพ (NOC): 1221

ตำแหน่งงานยอดนิยม: ผู้จัดการสำนักงานหรือผู้ดูแลระบบ, การเข้าถึงข้อมูลและเจ้าหน้าที่ความเป็นส่วนตัว, ผู้ประสานงาน, บริการสำนักงาน

ช่วงเงินเดือน: $ 33,150 – $ 75,406 ต่อปี

6) Skilled Trades

 • คนขับรถบรรทุก

รหัสการจำแนกประเภทอาชีพ (NOC): 7511

ตำแหน่งงานยอดนิยม: คนขับรถขนส่ง, คนขับรถบรรทุก, คนขับรถบรรทุกพ่วง, คนขับรถตู้

ช่วงเงินเดือน: $ 29,737 – $ 65,617 ต่อปี

 • แรงงานทั่วไป

Randstad Canada รายงานว่าแรงงานทั่วไปเป็นที่ต้องการทั่วแคนาดาสำหรับงานในการผลิตโลจิสติกส์การก่อสร้างงานสายการประกอบและบรรจุภัณฑ์

รหัสการจำแนกอาชีพ (NOC): 9619

ตำแหน่งงานยอดนิยม: Seed Packager, Sorter – Recyclable Materials, Carton Marker, Bindery Helper, Box Packer, Chair Sander, Garment Folder

ช่วงเงินเดือน: $ 25,350 – $ 44,323 ต่อปี

 • ช่างเชื่อม

ปัญหาการขาดแคลนแรงงานสำหรับช่างเชื่อมนั้นมีมาก และเป็นที่ต้องการมากในปัจจุบัน

รหัสการจำแนกประเภทอาชีพ (NOC): 7237

ตำแหน่งงานยอดนิยม: Journeyman / Woman Welder, Welder Apprentice, Brazing Machine Operator, Soldering Machine Operator

ช่วงเงินเดือน: $ 35,100 – $ 78,000 ต่อปี

ที่มา : https://www.immigration.ca/canadas-top-15-most-in-demand-jobs-in-wake-of-covid-19-pandemic

จากที่กล่าวไปข้างต้นนั้นทำให้เห็นว่าการทำธุรกิจต่างๆ และสายอาชีพต่างๆนั้นมีความต้องการที่ต้องการมากขึ้น ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าเป็นผลกระทบมาจากการเปลี่ยนแปลงที่มาจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทั่วโลก ที่ส่งผลให้วิถีชีวิตของคนเราเปลี่ยนแปลงไป
ดังนั้นใครที่รู้ตัวว่าสายอาชีพตรงตามที่แคนาดาต้องการก็สามารถติดต่อขอคำปรึกษา และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากทางเจ้าหน้าที่ได้เลยค่ะ

สำหรับผู้ที่สนใจรับคำปรึกษา หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ทางทีมงาน UNC Thailand มีความยินดีที่จะให้ข้อมูลแก่คุณ ทั้งนี้คุณยังสามารถขอรับบริการปรึกษาเบื้องต้น การวิเคราะห์เอกสาร

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรม Atlantic Immigration Pilot Program

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

สนใจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ
จาก UNC Thailand

Relate Content

ติดต่อเรา