fbpx
Previous
Next

เรายังมีหลายสิ่งให้เรียนรู้จากทั่วทุกมุมโลก

UNC ให้สัญญากับลูกค้าว่าจะให้การดูแลอย่างรวดเร็วและพยายามสร้างการสื่อสารที่ดีที่สุดกับลูกค้าของเราแม้ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยก็ตาม

เกี่ยวกับเรา

บริษัท ชั้นนำในด้านการโยกย้ายถิ่นฐาน มุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าและให้บริการคำปรึกษาและกระบวนการเอกสารที่แม่นยำ และเป็นมืออาชีพ

การตั้งถิ่นฐานในแคนาดา

“โครงการนำร่องตรวจคนเข้าเมืองแอตแลนติก” (AIPP) เป็นโครงการที่เปิดตัวเมื่อเร็ว ๆ นี้โดยกระทรวงตรวจคนเข้าเมืองของแคนาดาเพื่อเปิดให้พลเมืองต่างประเทศโดยเฉพาะแรงงานที่มีทักษะมีโอกาสมาตั้งถิ่นฐาน

การตั้งถิ่นฐานในสหรัฐอเมริกา

เป็นโปรแกรมการย้ายถิ่นฐานสำหรับทั้งครอบครัว (คู่สมรสที่ยังไม่แต่งงาน เด็กอายุต่ำกว่า 21 ปี) ตามการรับประกันของธุรกิจในสหรัฐอเมริกา (หรือที่เรียกว่านายจ้าง) ในอเมริกา...

ติดต่อเพื่อขอคำปรึกษา

ผู้เชี่ยวชาญระดับสูง

บริการที่ดี

ประสบการณ์กว่า 10 ปี

บริการลูกค้าที่ดี

ภารกิจและวัตถุประสงค์

ประสิทธิภาพ

UNC มุ่งมั่นที่จะให้บริการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นแก่ลูกค้าที่ต้องการย้ายถิ่นฐานหรือศึกษาต่อในต่างประเทศ

ทันสมัย

UNC มุ่งมั่นที่จะจัดหาข้อมูลที่ทันสมัยและตรงตามความต้องการของลูกค้า

บริการ

UNC มุ่งมั่นที่จะให้บริการที่เหมาะสมเพื่อตอบสนองกับลูกค้าแต่ละราย

แนะนำ

UNC มุ่งมั่นที่จะแนะนำโปรแกรม ย้ายถิ่นฐาน/การเรียนในต่างประเทศที่เหมาะสมที่สุดให้กับลูกค้า บนพื้นฐานของความเชี่ยวชาญและประสบการณ์การให้คำปรึกษาของพนักงานแต่ละคน

รับมือ

UNC มุ่งมั่นที่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับกฎหมายการเข้าเมืองอย่างรวดเร็วและแนะนำโปรแกรมการเข้าเมืองที่เหมาะสมที่สุด

สร้างเครือข่าย

UNC มุ่งมั่นที่จะสร้างเครือข่ายกับนายจ้างท้องถิ่นในสาขาธุรกิจต่าง ๆ สำหรับการจ้างงานในต่างประเทศและการเข้าเมืองผ่านการจ้างงาน (ของลูกค้า)

ติดต่อเรา