fbpx

🇨🇦  You Should Know Before Moving To Canada  🇨🇦  

🇨🇦  สิ่งที่คุณควรต้องรู้ ก่อนไปใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศแคนาดา 🇨🇦

ประเทศแคนาดานั้นเป็นประเทศที่สงบเงียบ ปลอดภัย และมีสภาพเศรษฐกิจที่ดี เพราะรัฐบาลของประเทศแคนาดามีการใส่ใจในความเป็นอยู่ของประชากรในประเทศเป็นอย่างมาก ดังนั้นประชากรในประเทศแคนาดาจึงได้ขึ้นชื่อว่าเป็นประชากรที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดในโลก

ซึ่งในวันนี้ UNC Thailand ก็ได้มีบทความในเรื่องของ “สิ่งที่คุณควรต้องรู้ ก่อนไปใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศแคนาดา” มาฝากสำหรับผู้ที่สนใจย้ายถิ่นฐานหรือไปทำงานที่ประเทศแคนาดา เพื่อที่จะทำให้คุณได้ทำความรู้จักเกี่ยวกับประเทศแคนาดามากยิ่งขึ้น

สิ่งที่คุณควรต้องรู้ ก่อนไปใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศแคนาดา

1. ประเทศแคนาดาเป็นหนึ่งในประเทศที่มีสภาพแวดล้อมดีที่สุด

จากรายงานล่าสุดของ World Health Organization (WHO) แคนาดา อยู่ในอันดับที่ 3 ของประเทศที่มีอากาศบริสุทธิ์ที่สุด เนื่องจากมีพื้นที่กว่า 30 % ของประเทศคือ พื้นที่ป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ ซึ่งนอกจากจะให้อากาศที่บริสุทธิ์แล้ว ยังเป็นแหล่งธรรมชาติที่งดงามและมีชื่อเสียงอีกด้วย

2. ประเทศแคนาดานั้นขึ้นชื่อในเรื่องของความเป็นมิตร

ชาวแคนาดานั้นเป็นที่รู้จักกันดีในด้านของนิสัยที่มีความเป็นมิตร ยิ้มแย้มแจ่มใส และ มีนิสัยที่ชอบช่วยเหลือผู้อื่นเสมอ ซึ่งหากคุณได้ไปใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศแคนาดาแล้วไม่ต้องเกิดความกังวลในการแบ่งแยกเชื้อชาติ เพราะประเทศแคนาดานั้นเปิดรับชาวต่างชาติและมีคนจากหลายประเทศอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งสิ่งนี้จึงทำให้ประเทศแคนาดาเป็นประเทศที่มีความหลากหลายในเรื่องของวัฒนธรรม

3. ประเทศแคนาดานั้นเป็นประเทศที่เคร่งในเรื่องของมารยาทและความสุภาพมาก

ชาวแคนาดานั้นขึ้นชื่อในเรื่องของมารยาทและความสุภาพ ซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากในวัฒนธรรมของประเทศแคนาดา เพราะชาวแคนาดาจะมีวิธีการพูดจาให้น่าฟัง พูดจาไพเราะ มีหางเสียงอยู่เสมอ

4. ประเทศแคนาดาได้ชื่อว่าเป็น The World’s Most Educated Country 

เนื่องจากประเทศแคนาดานั้น มีประชากรที่ได้รับการศึกษามากที่สุดในโลก ซึ่งจากการสำรวจของ The Organisation for Economic Cooperation and Development นั้นพบว่า มากกว่าครึ่งของประชากรในประเทศแคนาดา ได้รับการศึกษาในระดับปริญญาตรี

5. ประเทศแคนาดาถือว่าเป็น Bilingual Country

เนื่องจากประเทศแคนาดานั้น มีภาษากลางที่ใช้กันอยู่ทั้งหมดสองภาษา คือ ภาษาอังกฤษและฝรั่งเศส แต่ก็ไม่ใช่ทุกคนที่สามารถพูดได้ทั้งสองภาษา เพราะจากการสำรวจพบว่าทั้งประเทศแคนาดานั้นมีประชากรเพียง 17.5% เท่านั้นที่สามารถพูดได้ทั้งภาษาอังกฤษและฝรั่งเศส ซึ่งตามข้อมูลจะพบว่ามีเพียงเมือง New Brunswick เท่านั้นที่เป็นเมือง bilingual ส่วนเมือง Quebec ใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาราชการ

6. การให้ทิป ถือเป็นธรรมเนียมควรปฏิบัติในประเทศแคนาดา

เมื่อพูดถึงเรื่องของการให้ทิป ในประเทศแคนาดาถือว่าเป็นธรรมเนียม ที่ชาวแคนาดาทุกคนจะต้องมีการให้ทิปแก่พนักงานเมื่อไปใช้บริการ ไม่ว่าจะเป็นการขึ้นแท็กซี่ ไปร้านอาหาร ไปร้านตัดผม และสถานที่เที่ยวตามบาร์ต่างๆ เพราะการไม่ให้ทิปถือเป็นสิ่งที่ไม่สมควรทำ เพราะชาวแคนาดาจะทำก็ต่อเมื่อได้รับการบริการที่แย่หรือผู้ให้บริการได้สร้างความไม่พอใจให้กับเรา

7. เวลาในประเทศแคนาดา นั้นจะแบ่งออกเป็น 6 Time Zones

เนื่องจากประเทศแคนาดานั้น เป็นประเทศที่มีอาณาเขตกว้างขวางเป็นอันดับต้นๆ ของโลก จึงต้องมีการแบ่งไทม์โซนออกเป็น 6 เขต
ได้แก่ Pacific Standard (PST), Mountain Standard (MST), Central Standard (CST), Eastern Standard (EST), Atlantic Standard (AST) และ Newfoundland Standard (NST)

ที่มา : https://www.immigration.ca/

ซึ่ง UNC Thailand หวังว่าบทความนี้จะทำให้คุณเข้าใจในประเทศแคนาดามากยิ่งขึ้น และจะทำให้คุณสามารถตัดสินใจในการ ย้ายถิ่นฐานไปประเทศแคนาดา ได้ง่ายมากยิ่งขึ้นอีกด้วย 

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรม Atlantic Immigration Pilot Program

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

สนใจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ
จาก UNC Thailand

Relate Content

ติดต่อเรา