fbpx

เรียนโรงเรียนนานาชาติในไทย หรือเป็น PR แคนาดา ทางเลือกไหนคุ้มกว่า?

การเลือกโรงเรียนให้กับลูก เป็นสิ่งที่พ่อแม่ทุกคนจะต้องมีการตัดสินใจกันอย่างรอบคอบจากปัจจัยในหลายๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของระบบการศึกษา สภาพแวดล้อม ชีวิตความเป็นอยู่
รวมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆในการเล่าเรียน 

ซึ่งหากคุณเป็นผู้ปกครองที่กำลังตัดสินใจระหว่างการให้ลูกเรียนนานาชาติที่เมืองไทยกับการส่งลูกเรียนที่ประเทศแคนาดา แบบไหนคุ้มกว่ากัน? วันนี้ UNC Thailand มีคำตอบมาฝากกันค่ะ

โรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย
โรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย เป็นโรงเรียนที่อ้างอิงหลักสูตรการสอนจากต่างประเทศ แต่จะมีการปรับรายละเอียดเนื้อหารายวิชาใหม่หรือหลักสูตรที่จัดทำขึ้นเอง ไม่อิงหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ และเน้นการใช้ภาษาต่างประเทศเป็นสื่อการเรียนการสอนให้กับนักเรียนเป็นหลัก ซึ่งจะมีการเรียนการสอนที่แตกต่างไปจากระบบหลักสูตรไทย แต่ก็ยังคงมีวิชาภาษาไทยมาเป็นวิชาบังคับ

โรงเรียนที่ประเทศแคนาดา
โรงเรียนที่ประเทศแคนาดาแต่ละโรงเรียน จะบริหารงานโดยกรรมการการศึกษาของแต่ละมณฑลหรือของเมืองนั้นๆ ซึ่งโรงเรียนในประเทศแคนาดาถือว่าเป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพดีติดอันดับต้นๆในด้านการศึกษา เพราะรัฐบาลของแคนาดาให้ความสำคัญกับระบบการศึกษาและคุณภาพการเรียนการสอนเป็นหลัก ซึ่งเกือบทุกโรงเรียนจะมีทั้งนักเรียนชาวแคนาดาและนักเรียนต่างชาติรวมกัน
ซึ่งทุกโรงเรียนในประเทศแคนาดานั้นจะมีหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนต่างชาติอีกด้วย

เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการเรียนของ โรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย VS โรงเรียนที่ประเทศแคนาดา

โรงเรียนนานาชาติในเมืองไทยโรงเรียนที่ประเทศแคนาดา
Grade 1 – 3492,000 – 526,000 / ปีGrade 1 – 3เรียนฟรี
Grade 4 – 6545,000 – 556,000 / ปีGrade 4 – 6เรียนฟรี
Grade 7 – 8575,000 – 598,000/ ปีGrade 7 – 8เรียนฟรี
Grade 9 – 10653,000 – 747,000 / ปีGrade 9 – 10เรียนฟรี
Grade 11 – 12781,000 – 851,000 / ปีGrade 11 – 12เรียนฟรี

*อ้างอิงจากค่าเฉลี่ยของค่าเทอมโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย          *รัฐบาลแคนาดาสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเล่าเรียนสำหรับโรงเรียนของรัฐ

หากคุณและครอบครัวเป็นผู้ที่ถือ วีซ่าถาวร PR (Permanent Residents) ลูกของคุณจะได้รับสิทธิจากรัฐบาลของแคนาดาในการเรียนฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการศึกษาจนจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (Grade12) ซึ่งการมีวีซ่าถาวร PR (Permanent Residents) นี้จะทำให้คุณสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการศึกษาไปได้มากกว่าปีละ 500,000-800,000 บาท
รวมถึงลูกของคุณยังจะได้เรียนในระบบการศึกษาที่ได้มาตรฐานติดอันดับโลก และมีสภาพแวดล้อมที่มีความปลอดภัยในประเทศแคนาดา 

นอกจากนี้หากคุณต้องการให้ลูกเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัยในคณะเฉพาะทางที่ประเทศแคนาดาก็สามารถมีสิทธิเรียนได้เทียบเท่ากับพลเมืองในประเทศแคนาดา

ซึ่งสำหรับโปรแกรมที่ ทาง UNC Thailand ให้บริการสำหรับลูกค้าที่ต้องการย้ายถิ่นฐานไปประเทศแคนาดา และมีสิทธิได้รับวีซ่าถาวร PR (Permanent Residents) นั้นจะเป็นในส่วนของโปรแกรม Atlantic Immigration Pilot Program (AIPP) อ่านเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ที่มา : https://www.cmec.ca/
        https://www.bangkokbiznews.com/

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรม Atlantic Immigration Pilot Program

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

เริ่มต้นวางแผนให้ลูกวันนี้
ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญจาก UNC Thailand

Relate Content

ติดต่อเรา