fbpx

📢 แคนาดาเปิดรับผู้ย้ายถิ่นฐาน เร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจหลัง COVID-19

แคนาดาจัดเป็นประเทศที่มีการเปิดรับผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่และผู้ลี้ภัยเข้ามาเป็นจำนวนมากอันดับต้น ๆ ของโลก โดยในแต่ละปีรัฐบาลจะมีการวางแผนเพื่อกำหนดตัวเลขผู้อพยพเข้าประเทศ ซึ่งอ้างอิงจาก ข้อมูลแรงงานที่ต้องการและสภาพเศรษฐกิจในช่วงนั้นๆเป็นสำคัญ

ซึ่งในปีนี้ นาย Marco Mendicino รัฐมนตรีว่าการกระทรวงตรวจ คนเข้าเมืองแคนาดา เตรียมเผยแผนรับผู้อพยพเข้าประเทศในปี 2021-2023 โดยแยกตามกลุ่มผู้อพยพต่าง ๆ ดังนี้

  • กลุ่มแรงงานที่มีทักษะ/ความชำนาญเฉพาะตัว
  • กลุ่มสมาชิกครอบครัว
  • กลุ่มผู้ลี้ภัย/ผู้ที่แสวงหาความคุ้มครอง (Refugee)
  • และกลุ่มทำการย้ายไปตั้งรกรากใหม่ (Resettlement)

โดยเมื่อปีที่ผ่านมารัฐบาลของประเทศแคนาดาได้ตั้งเป้าผู้อยู่อาศัยถาวรใหม่ไว้ที่ 341,000 คน ปี 2021 จำนวน 351,000 คน และปี 2022 จำนวน 361,000 คน ตามลำดับ

แต่ทว่าด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID – 19 และข้อจำกัดในเรื่องของการเดินทางที่เกิดขึ้นทั่วโลก ศาสตราจารย์ Daniel Hiebert ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายการอพยพถิ่นฐาน มหาวิทยาลัยบริติชโคลัมเบีย แคนาดาได้ให้ความเห็นว่า แคนาดาจำเป็นต้องมีการเปิดรับผู้อพยพมากขึ้น มิฉะนั้นจะก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อสภาพเศรษฐกิจของประเทศ

อย่างไรก็ตาม ยังมีหลายหน่วยงานที่เห็นด้วยกับการสนับสนุนเปิดรับชาวต่างชาติมายังแคนาดา อาทิ สภาที่ปรึกษาของรัฐบาลเกี่ยวกับการเติบโตทางเศรษฐกิจ แนะนำให้แคนาดาเพิ่มจำนวนผู้อพยพประจำปีเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและจัดการกับปัญหาตลาดแรงงาน หลังพบอัตราของประชากรสูงอายุในแคนาดาเพิ่มมากขึ้นและปัญหาอัตราการเกิดที่ต่ำสวนทางกัน

ซึ่งจากที่กล่าวไปข้างต้นทำให้เห็นว่าประเทศแคนาดานั้นมีการเปิดต้อนรับผู้ย้ายถิ่นมากขึ้นในปีนี้ เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ 

ที่มา : https://www.thestar.com/business/economy/2020/10/29/ottawa-expected-to-stick-to-high-immigration-to-propel-covid-19-recovery.html?rf

 UNC Thailand หวังว่าบทความนี้จะทำให้คุณสามารถตัดสินใจในการ ย้ายถิ่นฐานไปประเทศแคนาดา ได้ง่ายมากยิ่งขึ้น “เพื่อพบกับชีวิตที่ดีกว่า” ในประเทศแคนาดา

สำหรับผู้ที่สนใจรับคำปรึกษา หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ทางทีมงาน UNC Thailand มีความยินดีที่จะให้ข้อมูลแก่คุณ ทั้งนี้คุณยังสามารถขอรับบริการปรึกษาเบื้องต้น การวิเคราะห์เอกสาร

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรม Atlantic Immigration Pilot Program

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

สนใจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ
จาก UNC Thailand

Relate Content

ติดต่อเรา