fbpx

Benefits of Canada Permanent Residence  สิทธิประโยชน์สำหรับผู้มีสถานะประชาชนถาวรแคนาดา 🇨🇦 

เมื่อนึกถึงคุณภาพชีวิตที่ดีแล้ว ประเทศแคนาดาก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่สามารถรับประกันได้เลยว่า “มีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุด” เพราะ รัฐบาลของแคนาดานั้นให้ความสำคัญกับความเป็นอยู่ของประชาชนในประเทศเป็นหลัก

และในวันนี้ UNC Thailand ก็มีบทความในเรื่องของสิทธิประโยชน์สำหรับผู้มีสถานะประชาชนถาวรแคนาดา ที่จะสามารถได้รับสิทธิที่เทียบเท่ากับพลเมืองชาวแคนาดา มาฝากสำหรับผู้ที่สนใจในการย้ายถิ่นฐานถาวรหรือทำงานในประเทศแคนาดาสิทธิประโยชน์สำหรับผู้มีสถานะประชาชนถาวรแคนาดา

  • ประชากรทุกคนในประเทศแคนาดา จะมีสิทธิได้รับประกันสุขภาพกันทุกคน ซึ่งสิทธิสำหรับการรักษาพยาบาลที่ประเทศแคนาดานั้น เป็นระบบการแพทย์ที่ดีมีมาตรฐานติดอันดับโลก

  • ประชากรทุกคนในประเทศแคนาดา ที่มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป จะมีสิทธิในการได้รับเงินบำนาญสำหรับผู้สูงอายุ เฉลี่ยประมาณ 720,000 ต่อปี โดยที่ไม่จำเป็นต้องพำนักอาศัยอยู่ในประเทศแคนาดาตลอดเวลา เพราะรัฐบาลของประเทศแคนาดาจะทำการโอนเงินเข้าบัญชีของท่านทุกเดือนโดยอัตโนมัติ

  • ข้อมูลส่วนตัวของท่าน จะได้รับการคุ้มครองอยู่ภายใต้กฏหมายของประเทศแคนาดา

  • บุตรหลานของท่าน สามารถเรียนฟรีได้ตั้งแต่ระดับ ประถมศึกษาไปจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งการเรียนฟรีจากการสนับสนุนของรัฐบาลประเภทแคนาดานี้จะทำให้ท่านสามารประหยัดเงินค่าเทอมของบุตรหลาน ได้มากกว่าปีละหลายล้านบาท และนอกจากนี้บุตรหลานของท่านยังจะได้เรียนรู้ในระบบการศึกษาที่ดีมีมาตรฐานติดอันดับโลกอีกด้วย

  • บุตรหลานของท่านจะได้รับสิทธิ ในการจ่ายค่าเทอมในระดับ ปริญญาตรี-โท-เอก ที่ถูกกว่าปกติ เพราะ มีสิทธิประโยชน์ที่สามารถจ่ายค่าเทอมในระดับปริญญาตรี-โท-เอก เพียงแค่ 1 ใน 5 ของอัตราค่าเทอมของนักเรียนต่างชาติ

  • บุตรหลานของท่านที่ถือสถานะประชากรถาวรหรือพลเมืองแคนาดา จะมีสิทธิที่สามารถยื่นขอเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลได้มากถึง $5,000 และสามารถขอทุนการศึกษาได้มากถึง $4,000

  • รวมไปถึงเมื่อบุตรหลานของท่านจบการศึกษาจากประเทศแคนาดา ก็สามารถที่จะมีทางเลือกและมีโอกาสในการก้าวหน้าของชีวิต สำหรับการทำงานในองค์กรระดับสูง ทั้งในแคนาดา-อเมริกา-ยุโรป

จากที่กล่าวไปทั้งหมดข้างต้นในเรื่องของสิทธิประโยชน์สำหรับคุณภาพชีวิตดีๆที่ประเทศแคนาดานี้ น่าจะทำให้ท่านสามารถตัดสินใจได้ง่ายยิ่งขึ้น
สำหรับผู้ที่มีความสนใจที่จะย้ายถิ่นฐานหรือทำงานในประเทศแคนาดา

ที่มา : https://www.immigration.ca/

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรม Atlantic Immigration Pilot Program

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

สนใจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ
จาก UNC Thailand

Relate Content

ติดต่อเรา