fbpx

สวัสดิการของประเทศแคนาดาในเรื่องการสนับสนุนการศึกษาให้กับบุตรหลาน

ประเทศแคนาดาเป็นอีกหนึ่งในประเทศที่ได้รับการยกย่องอย่างกว้างขวางในเรื่องของการศึกษาที่ติด 1 ใน 3 การศึกษาที่ดีที่สุดในโลก รวมถึงสภาพแวดล้อม และคุณภาพชีวิตที่ดีเยี่ยม อีกประการหนึ่งถึงแม้ประเทศแคนาดาเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว แต่เมื่อเทียบค่าครองชีพแล้วค่อนข้างถูกมาก โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายต่อวันกับประเทศใหญ่ๆ เช่น ประเทศอังกฤษ สหรัฐอเมริกา และออสเตรเลีย ฯลฯ จึงเป็นเหตุผลหลักสำคัญที่ใครๆ ก็อยากมาศึกษาต่อในประเทศแคนาดา

เมื่อคุณได้ PR แคนาดาจะทำให้บุตรหลานของคุณได้รับสิทธิเรียนฟรีจนถึงอายุ 18 ปี

ซึ่งเมื่อคุณและครอบครัวของคุณได้รับสถานะประชากรแคนาดา  บุตรหลานของคุณก็จะได้รับสิทธิเรียนในมาตรฐานการศึกษาที่ดีเทียบเท่ากับพลเมืองชาวแคนาดา และอีกทั้งยังจะได้รับสิทธิ์เรียนฟรีทั้งหมด (รวมค่าเทอม สมุดหนังสือ ค่ารถโรงเรียน) ตั้งแต่ระดับประถม-จนถึงจบระดับมัธยมปลายหรือไฮสกูล ซึ่งคุณจะสามารถประหยัดเงินได้มากกว่าหลายล้านบาทเลยทีเดียว

จ่ายค่าเทอมถูกมากในระดับมหาวิทยาลัยในแคนาดา

หากต้องการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ปริญญาตรี-โท-เอก จะจ่ายค่าเทอมแค่เพียงครึ่งนึงเมื่อเทียบกับอัตราของค่าเทอมของนักเรียนต่างชาติ ประหยัดค่าเทอมอีกหลายล้านบาท!

  • นักเรียนต่างชาติ 1 คน มีค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้

-ค่า University Tranfer 1 ปี (หลักสูตรปรับพื้นฐาน ก่อนเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยในแคนาดา)

-ค่าหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ค่าเทอมต่อปี CAD$20,000 (601,859.75 บาท)

-ค่าหลักสูตรปริญญาโท 2 ปี ค่าเทอมต่อปี CAD$18,000 (541,673.77 บาท)  

-ค่าหลักสูตรปริญญาเอก 2 ปี ค่าเทอมต่อปี CAD$17,000 (511,580.79 บาท)

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดโดยประมาณ(หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี+หลักสูตรปริญญาโท 2 ปี+ปริญญาเอก 2 ปี)  เท่ากับ CAD$150,000 (4,513,948.12 บาท)    

หมายเหตุ: ค่าเทอมอาจน้อยกว่าหรือมากกว่า ขึ้นอยู่ตามหลักสูตรของแต่ละมหาวิทยาลัย

  • บุตรของคุณเป็นประชากรถาวรแคนาดา มีค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้

-คุณจะสามารถจ่ายค่าเทอมเพียง 1 ใน 5  ของอัตรานักเรียนต่างชาติ คือ จ่าย 331,022.86 บาทต่อปี

-คุณจะจ่ายทั้งหมด (ในหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี+หลักสูตรปริญญาโท 2 ปี+ปริญญาเอก 2 ปี) เท่ากับ 900,000 บาท – —คุณประหยัดเงินต่อบุตร 1 คน โดยประมาณ  3,600,000 บาท

-แคนาดามีมหาวิทยาลัยชั้นนำมากมาย เช่น University of Toronto, McGill University, University of British Columbia, University of Waterloo เป็นต้น  อ่านเพิ่มเติม TOP 10 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในประเทศแคนาดา ปี 2020

-บุตรของคุณสามารถทำงานระหว่างเรียน หรือทำงานในช่วงปิดเทอมเต็มเวลาได้ อย่างไม่มีเงื่อนไข ดังนั้นสามารถนำเงินมาช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการส่วนการศึกษาได้อีกด้วย

-มีสิทธิในการเรียนเฉพาะทาง ในหลากหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็น เทคโนโลยีการแพทย์, ยารักษาโรค, การสื่อสารโทรคมนาคม, วิศวกรรมอวกาศ-การบิน ฯลฯ อ่านเพิ่มเติม วางแผนเรียนต่อ “เฉพาะทาง” ในแคนาดา

-เมื่อจบออกมา บุตรของคุณมีโอกาสก้าวหน้าในชีวิต มีโอกาสทำงานรายได้สูงในบริษัท/องค์กรระดับโลกในแคนาดา อเมริกา ยุโรปหรือในประเทศไทย

ที่มา: https://www.educanada.ca/programs-programmes/

(อัตราแลกเปลี่ยนเงินวันที่ 15 มกราคม 2564)

เข้าถึงสิทธิในการขอทุนการศึกษา

เนื่องด้วยรัฐบาลแคนาดาตระหนักถึงการศึกษาเป็นสำคัญ ดังนั้นเมื่อบุตรของคุณได้สถานะประชาชนถาวรหรือพลเมืองแคนาดา ก็มีสิทธิ์ที่จะยื่นขอเงินช่วยเหลือจากรัฐบาล (Government Financial Aid) ได้ถึงCAD$5,000  หรือขอทุนการศึกษาได้ CAD$4,000

แคนาดามีกฎหมายการคุ้มครองเด็ก สิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของเด็ก

แคนาดาถือเป็นหนึ่งในประเทศที่ขึ้นชื่อเรื่องประชาธิปไตย ดังนั้น เด็ก

หรือเยาวชนในแคนาดาจึงมีกฎหมายคุ้มครองเด็ก ทั้งกฎหมายการใช้แรงงานเด็ก โดยงานที่ต้องทำต้องอยู่นอกเวลาเรียน และห้ามทำงานระหว่างเวลา 23:00 น. ถึง 06:00 น รวมถึงสิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของเด็ก อีกทั้งเด็ก และเยาวชน ยังอยู่ภายใต้ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า ได้รับการรักษาพยาบาลที่เท่าเทียมกัน โดยใช้มาตรฐานและเทคโนโลยีทางการแพทย์ในระดับโลก

ที่มา: https://www.loc.gov/law/help/child-rights/canada.php

การเจริญเติบโต และการส่งเสริมพัฒนาการการเรียนรู้ เพื่อต่อยอดการใช้ชีวิตต่อไปในอนาคต เราปฎิเสธไม่ได้เลยว่า “การศึกษา” นั้นมีส่วนอย่างมากในปัจจุบัน ดังนั้นเราควรวางแผนชีวิตเพื่ออนาคตของคุณและบุตรของคุณได้แล้วตั้งแต่วันนี้

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรม Atlantic Immigration Pilot Program

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

สนใจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ
จาก UNC Thailand

Relate Content

ติดต่อเรา