fbpx

ทาง UNC การันตีหรือไม่ว่าทางรัฐบาลของประเทศที่เราไปจะตอบรับคำขอการอพยพเข้าประเทศ 100%

UNC บริการให้คำปรึกษาด้านการย้ายถิ่นฐาน การจัดสรรหางาน และด้านการเรียนต่อต่างประเทศ จากประสบการณ์การดำเนินงานที่มีมากกว่า 10 ปี ทั้งในประเทศออสเตรเลีย เวียดนามและไทย

UNC การีนตีได้เลยว่า เราสามารถเตรียมความพร้อมให้ลูกค้าทุกท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งความถูกต้องของเอกสาร กระบวนการยื่นเอกสาร ดำเนินการทุกขั้นตอนอย่างมืออาชีพ ด้วยประสบการณ์มากกว่า 10 ปีที่เกี่ยวกับกฎหมายการย้ายถิ่นฐานเข้าประเทศแคนาดา

ถ้ามีบริษัทไหนการันตีว่าสามารถดำเนินการผ่านทางรัฐบาลและสามารถยื่นเรื่องขอวีซ่าแคนาดาและออสเตรเลียได้ 100 % แสดงว่าบริษัทเหล่านั้นกำลังหลอกลวงท่านอยู่ เนื่องจากกฎระเบียบและเงื่อนไขของการอพยพย้ายถิ่นฐานเข้าเมืองในแต่ละประเทศจะแตกต่างกันออกไป อย่างเช่น ของประเทศออสเตรเลียนั้น เงื่อนไขของการย้ายถิ่นฐานเข้าประเทศจะถูกเปลี่ยนไปในทุก ๆ 6 เดือน ผู้สมัครจะต้องพึงระวังถึงข้อมูลเก่าที่ยังไม่ได้อัปเดตจากทางบริษัทนั้น ๆ นอกจากนี้ อาจเกิดเหตุสุดวิสัยอื่น ๆ อีกที่ทำให้ผู้สมัครไม่ได้รับวีซ่าตามความต้องการของท่าน อย่างเช่น มีผู้ยื่นเรื่องขอวีซ่าเป็นจำนวนมาก เป็นต้น   

ทาง UNC ไม่มีอำนาจเกี่ยวข้องในการตัดสินใจอนุมัติวีซ่าของประเทศนั้น ๆ 

โปรแกรม AIPP คืออะไร?

Atlantic Immigration Pilot Program (AIPP) คือโครงการส่งเสริมการโยกย้ายถิ่นฐานของแรงงานต่างชาติที่เข้ามาทำงานในแคนาดา หลังจากที่นายจ้างได้ทำการเลือกแล้ว ผู้สมัครโครงการและครอบครัวจะได้ PR Card (สิทธิผู้อยู่อาศัยถาวร) โดยทุกคนจะได้รับสวัสดิการทุกอย่างเหมือนกับประชาชนชาวแคนาดายกเว้นสิทธิเลือกตั้ง  

โปรแกรม AIPP มีความร่วมมือกับ 4 รัฐ ดังต่อไปนี้

Nova Scotia

New Brunswick

Prince Edward Island

New Foundland

โปรแกรม AIPP ถูกจัดตั้งขึ้นโดยรัฐบาลแคนาดา เมื่อวันที่ 6 มีนาคม ปี 2017 โดย AIPP ได้เปิดโอกาสให้ผู้ที่อาศัยอยู่ต่างประเทศเข้ามาทำงานในแคนาดาได้ เนื่องจากประชากรส่วนใหญ่ของแคนาดาเป็นผู้สูงอายุ ทำให้ขาดแคลนแรงงานในการทำงาน ทั้งนี้ ในปี 2017-2021 นี้ถือว่าเป็นปีสำคัญที่ทางรัฐบาลจะทำการโปรโมทโปรแกรม AIPP เพราะฉะนั้น หากมีผู้สมัครท่านไหนสนใจและยื่นเอกสารเข้ามาตอนนี้ จะทำให้มีโอกาสสูงมากที่จะได้รับ Permanent Resident

          เมื่อสมัครเข้าร่วมโปรแกรม ครอบครัวของผู้สมัครจะได้รับสิทธิเข้ามาอยู่อาศัยและเรียนในประเทศแคนาดาด้วย

          AIPP เป็นโปรแกรมใหม่ ทำให้ขั้นตอนการดำเนินการของวีซ่านั้นยังง่ายอยู่ ไม่ต้องกังวลเรื่องความยากในการยื่นเรื่องขอวีซ่า

ข้อได้เปรียบของโปรแกรม AIPP

           ผู้สมัครสามารถพาสามี/ภรรยา และบุตรที่อายุต่ำกว่า 21 ปี ไปอยู่ที่แคนาดาด้วยได้

           ได้รับ PR ทั้งครอบครัว

           ผู้สมัครมีงานทำทันทีหลังจากย้ายไปอยู่ที่แคนาดา

           ไม่ต้องตรวจสอบหลักฐานทางการเงิน

           สามารถย้ายรัฐ/เมือง ที่ทำงานหรืออาศัยอยู่ได้

           ระยะเวลาดำเนินการรวดเร็ว ใช้เวลาเพียง 12-18 เดือน 

โปรแกรม AIPP คืออะไร?

Atlantic Immigration Pilot Program (AIPP) คือโครงการส่งเสริมการโยกย้ายถิ่นฐานของแรงงานต่างชาติที่เข้ามาทำงานในแคนาดา หลังจากที่นายจ้างได้ทำการเลือกแล้ว ผู้สมัครโครงการและครอบครัวจะได้ PR Card (สิทธิผู้อยู่อาศัยถาวร) โดยทุกคนจะได้รับสวัสดิการทุกอย่างเหมือนกับประชาชนชาวแคนาดายกเว้นสิทธิเลือกตั้ง  

โปรแกรม AIPP มีความร่วมมือกับ 4 รัฐ ดังต่อไปนี้

Nova Scotia

New Brunswick

Prince Edward Island

New Foundland

โปรแกรม AIPP ถูกจัดตั้งขึ้นโดยรัฐบาลแคนาดา เมื่อวันที่ 6 มีนาคม ปี 2017 โดย AIPP ได้เปิดโอกาสให้ผู้ที่อาศัยอยู่ต่างประเทศเข้ามาทำงานในแคนาดาได้ เนื่องจากประชากรส่วนใหญ่ของแคนาดาเป็นผู้สูงอายุ ทำให้ขาดแคลนแรงงานในการทำงาน ทั้งนี้ ในปี 2017-2021 นี้ถือว่าเป็นปีสำคัญที่ทางรัฐบาลจะทำการโปรโมทโปรแกรม AIPP เพราะฉะนั้น หากมีผู้สมัครท่านไหนสนใจและยื่นเอกสารเข้ามาตอนนี้ จะทำให้มีโอกาสสูงมากที่จะได้รับ Permanent Resident

 

          เมื่อสมัครเข้าร่วมโปรแกรม ครอบครัวของผู้สมัครจะได้รับสิทธิเข้ามาอยู่อาศัยและเรียนในประเทศแคนาดาด้วย

          AIPP เป็นโปรแกรมใหม่ ทำให้ขั้นตอนการดำเนินการของวีซ่านั้นยังง่ายอยู่ ไม่ต้องกังวลเรื่องความยากในการยื่นเรื่องขอวีซ่า

ข้อได้เปรียบของโปรแกรม AIPP

           ผู้สมัครสามารถพาสามี/ภรรยา และบุตรที่อายุต่ำกว่า 21 ปี ไปอยู่ที่แคนาดาด้วยได้

           ได้รับ PR ทั้งครอบครัว

           ผู้สมัครมีงานทำทันทีหลังจากย้ายไปอยู่ที่แคนาดา

           ไม่ต้องตรวจสอบหลักฐานทางการเงิน

           สามารถย้ายรัฐ/เมือง ที่ทำงานหรืออาศัยอยู่ได้

 

           ระยะเวลาดำเนินการรวดเร็ว ใช้เวลาเพียง 12-18 เดือน 

Work Permit คือโปรแกรมสำหรับย้ายไปทำงานที่ประเทศแคนาดา โดยสิ่งแรกที่จำเป็นจะต้องมีคือ Job offer จากนายจ้าง หลังจากนั้นนายจ้างจะต้องไปยื่นเรื่องเพื่อที่จะแจ้งต่อกระทรวงแรงงานว่านายจ้างไม่สามารถจ้างแรงงานในประเทศได้ จึงจำเป็นจะต้องจ้างแรงงานต่างชาติเข้ามาทำแทน หลังจากนั้น ผู้สมัครถึงจะสามารถสมัคร Work Permit Visa และรอรับผลได้

Work Permit ไม่ใช่โปรแกรมอพยพย้ายถิ่นฐาน แต่เป็นโปรแกรมที่เป็นตัวช่วยให้ผู้สมัครสามารถได้รับPR ได้หลังจากที่อาศัยและทำงานอยู่ในประเทศแคนาดามาเป็นเวลานาน

โปรแกรม Work Permit เปิดให้บริการใน 4 รัฐด้วยกัน

British Columbia (B.C)

Saskatchewan

Manitoba

Alberta

ข้อได้เปรียบของโปรแกรม Work Permit

           เป็นวิธีที่ไปทำงานที่ง่ายที่สุดในแคนาดา

           ระยะเวลาดำเนินงานเพียง 1 ปี

           เปิดโอกาสให้คนต่างชาติเข้ามาทำงานในประเทศแคนาดาที่กำลังประสบปัญหาขาดแคลนแรงงาน

           มีโอกาสที่จะได้ PR Card (สิทธิอยู่อาศัยถาวร) ของแคนาดา

 

           ทำงานในแคนาดาได้อย่างถูกกฎหมาย 

ถือบัตร PR สามารถ Sponsor ผู้ปกครองได้หรือไม่? หรือจะต้องรอจนกว่าจะได้สัญชาติ? ต้องทำอย่างไรบ้างถึงจะ Sponsor ได้?

คุณสมบัติของผู้ที่จะยื่นเรื่องขอ Sponsor บุคคลอื่น

           อายุ 18 ปีขึ้นไป

           มีพาสปอร์ตแคนาดา 5-10 ปี หรือหมดอายุมาไม่เกิน 1 ปี

           เป็นผู้มีสิทธิอยู่อาศัยถาวร (PR) หรือเป็นพลเมืองแคนาดา

           ผู้ยื่นเรื่องขอ Sponsor บุคคลอื่นจะต้องอาศัยอยู่ในแคนาดาในช่วงระหว่างดำเนินการยื่นเรื่องด้วย

สถานะทางการเงิน: รายได้ใน 1 ปี ต้องถึงเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนดโดยกรมตรวจคนเข้าเมืองของประเทศแคนาดา

           ไม่มีประวัติอาชญากรรม เช่น การใช้ความรุนแรงต่าง ๆ การทารุณกรรมทางเพศ

           ไม่เป็นผู้ล้มละลาย

 

คุณสมบัติของผู้ถูก Sponsor: อาจจะเป็น พ่อ/แม่/ปู่/ย่า/ตา/ยาย 

ความเชื่อมโยงระหว่าง Work permit กับโอกาสการย้ายถิ่นฐานเข้าไปอยู่ในแคนาดา มีความสัมพันธ์กันอย่างไร?

Work Permit เป็นโปรแกรมที่ช่วยให้ลูกค้าสามารถย้ายถิ่นฐานไปอยู่แคนาดาได้หลังจากที่ทำงานไปแล้ว 1 ปี 

ถ้าผู้สมัครได้วีซ่าแคนาดาแล้ว ครอบครัวสามารถเดินทางตามผู้สมัครไปทีหลังได้หรือไม่?

 

ครอบครัวสามารถเดินทางไปทีหลังได้ แต่ต้องแน่ใจว่าวีซ่ายังไม่หมดอายุ และยังอยู่ในช่วงเวลาที่สามารถเข้าประเทศได้ 

AIPP เป็นโปรแกรมที่จะช่วยให้เราได้ PR Card แล้วเราจะได้ PR Card ที่ไหน? ที่ไทยหรือที่แคนาดา?

 

หลังจากที่ผู้สมัครยื่นเอกสารขอ PR ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้สมัครและครอบครัวจะได้รับจดหมายการยืนยัน (Confirmation letter) กลับมา โดยจะต้องใช้เอกสารฉบับนี้ยื่นขอ PR อีกครั้งหนึ่งเมื่อเดินทางไปถึงแคนาดาแล้ว ผู้สมัครสามารถยื่นเอกสารฉบับนี้และกรอกที่อยู่อาศัยในแคนาดาได้เลยที่เคาน์เตอร์ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศแคนาดา หลังจากนั้น PR Card จะถูกส่งไปให้ผู้สมัครที่บ้านภายในเวลา 60 วัน  

มีโรคอะไรบ้างที่ห้ามเข้าประเทศแคนาดา?

ก่อนเดินทางไปแคนาดา ผู้สมัครต้องตรวจร่างกายเพื่อตรวจหาว่ามีโรคดังต่อไปนี้หรือไม่

โปลิโอ, กาฬโรค, ฝีดาษ, ไวรัสตับอักเสบบี, ไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิดเอ H5 N1

ไข้เลือดออก, อีโบล่า

– อหิวาตกโรค

AIDS/ HIV

โรคไอกรน, โรคพิษสุนัขบ้า, วัณโรค, ไข้สมองอักเสบ, คอตีบ

โรคคางทูม, โรคบิด

มาลาเลีย, โรคหัด, อิสุกอิใส

– โรคหัดเยอรมัน, เยื่อหุ้มสมองอักเสบ, ตับอักเสบ

โรคซิฟิลิส, โรคหนองใน, โรคริดสีดวงตา

 

– โรคเรื้อน, พยาธิตัวตืด 

ติดต่อเรา