fbpx

Atlantic Immigration Program – การย้ายถิ่นฐานไปประเทศแคนาดาใน 4 เขตแอตแลนติก

โปรแกรมย้ายถิ่นฐานของประเทศแคนาดา

แคนาดาเป็นหนึ่งในประเทศที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจมากที่สุดในโลก และจัดเป็นหนึ่งในประเทศที่ร่ำรวยที่สุดในโลกด้วย GDP ประจำปีมากกว่า 1,500 พันล้านเหรียญสหรัฐ อีกทั้งเป็นประเทศเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดอันดับเก้าของโลก แคนาดาได้กลายเป็นจุดหมายปลายทางในฝันสำหรับผู้ที่ต้องการแสวงหาโอกาสในการพัฒนาและต้องการชีวิตที่มั่นคงและมั่งคั่ง ไม่เพียงเท่านั้นแคนาดายังเป็นหนึ่งในประเทศที่พัฒนามากที่สุดในโลก นี่เป็นเกณฑ์สำคัญในการตัดสินใจลงทุนในอนาคตสำหรับลูกหลานของเราเพื่อเข้าถึงการศึกษาที่ทันสมัย

AIP เป็นโครงการส่งเสริมการโยกย้ายถิ่นฐานที่เป็นการร่วมมือกันระหว่างรัฐบาลกลางของแคนาดากับ 4 รัฐในเขตแอตแลนติก 
ได้แก่ New Brunswick, Newfoundland and Labrador, Nova Scotia, Prince Edward Island

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/immigrate-canada/atlantic-immigration-pilot.html

Permanent Resident

คือ สถานะผู้อาศัยถาวร ผู้ที่ถือวีซ่า PR ของประเทศนั้นๆ จะสามารถอยู่ในประเทศได้ถาวรหลังจากได้ PR มาแล้ว แต่ยังไม่ถือว่าเป็นพลเมืองอย่างเต็มตัว 

– อายุ 23-50 ปี
– สุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง
– ไม่มีประวัติอาชญากรรมร้ายแรง รวมถึงไม่มีประวัติอยู่เกินวีซ่าที่ประเทศใด (สามารถตรวจสอบประวัติได้ที่กรมตำรวจ)
– มีผลคะแนนสอบ IELTS 4.5 (General Overall)
– มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 3 ปี
– ระดับการศึกษาตั้งแต่ระดับมัธยมปลายขึ้นไป
– มี Job offer จากนายจ้างแคนาดา (UNC จะช่วยดำเนินการติดต่อนายจ้างให้  โดยงานจะขึ้นอยู่กับนายจ้างและคุณสมบัติของผู้สมัคร)

– เซฟ
– พนักงานต้อนรับ
– พนักงานเสิร์ฟ
– พนักงานทำความสะอาด
– ช่างซ่อมหลังคา
– พนักงานร้านค้าปลีก
– บริกรโรงแรม และอื่นๆ

– สามารถอาศัยและทำงานได้ ทุกที่ในประเทศแคนาดา
– สามารถเข้าถึงสวัสดิการ การดูแลสุขภาพ
– มีการสนับสนุนค่าเล่าเรียนของบุตร จนถึงระดับมัธยมปลาย
– มีสิทธิ์การยื่น ขอเป็นพลเมืองแคนาดาได้ (Canada Citizen)
– เมื่อได้รับสถานะ PR แล้ว สถานะก็ยังคงอยู่กับตัว

รับข้อมูลเพิ่มเติมหรือติดต่อเจ้าหน้าที่

ติดต่อเรา