fbpx

การแสดงหลักฐานทางการเงิน สำหรับการสมัครโปรแกรมการย้ายถิ่นฐานไปประเทศแคนาดา ในเขตแอตแลนติก (AIPP)

 

การแสดงหลักฐานทางการเงิน 

ผู้สมัครการย้ายถิ่นฐาน หรือการขอใบอนุญาตการทำงาน รวมถึงประเภทวีซ่าอื่นๆ ที่จะเดินทางมายังประเทศแคนาดาต้องมีการแสดงหลักฐานทางการเงิน ซึ่งเป็นสิ่งที่พิสูจน์ถึงจำนวนเงินและทรัพย์สิน ที่สามารถใช้ดูแลสำหรับตัวคุณเองรวมถึงครอบครัวของคุณอีกด้วย 

เอกสารที่ผู้สมัครต้องทำการเตรียม สำหรับการตรวจสอบการแสดงหลักฐานทางการเงิน จะต้องมีเอกสารที่เป็นทางการจากธนาคารที่คุณได้ทำการฝากเงินไว้

 • เอกสารแสดงความเป็นเจ้าของบัญชี ซึ่งมีการระบุถึงชื่อสถาบันทางการเงิน ที่อยู่ การติดต่อ
 • เอกสารแสดงความเป็นเจ้าของบัญชี จะต้องมีการระบุชื่อของผู้สมัครอยู่
 • เอกสารแสดงรายการหนี้สิน เช่น เอกสารการกู้ยืม หรือ การชำระหนี้บัตรเครดิต
 • เอกสารแสดงการดำเนินรายการทางบัญชีจนถึงปัจจุบัน (Statement) ซึ่งมีการแสดงรายการตั้งแต่วันที่ได้ทำการเปิดบัญชี จนถึงยอดคงเหลือปัจจุบัน

ผู้สมัครสามารถเตรียมเอกสารเพิ่มเติมได้ ตามรายการดังนี้

 • เอกสารแสดงการดำเนินรายการบัญชีธนาคาร
 • เอกสารแสดงอสังหาริมทรัพย์ หรือการลงทุนอื่นๆ เช่น หุ้น พันธบัตร หุ้นบริษัท หรือตั๋วเงินการคลัง
 • เอกสารยืนยันการจ่ายเงิน เช่น เช็คการเดินทาง / ดร๊าฟธนาคาร

สมาชิกในครอบครัว

จำนวนของเงินที่ผู้สมัครต้องทำการเตรียมสำหรับการสนับสนุนครอบครัว ขึ้นอยู่กับจำนวนสมาชิกในครอบครัว
การนับจำนวนสมาชิก จะทำการนับดังนี้

 • ผู้สมัคร
 • คู่สมรส
 • บุตร

ซึ่งการนับรวมนี้ จะรวมไปถึงคู่สมรสหรือบุตร

 • ที่เป็น PR และพลเมืองแคนาดา 
 • ที่ไม่ได้ทำการเดินทางมาแคนาดากับคุณ

ตารางแสดงการแสดงหลักฐานทางการเงินขั้นต่ำ สำหรับปี 2020 

จำนวนสมาชิกในครอบครัว

จำนวนเงิน (CAD)

1$3,240
2$4,034
3$4,959
4$6,021
5$6,829
6$7,702
ตั้งแต่ 7 ขึ้นไป$8,575
  

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรม Atlantic Immigration Pilot Program

แหล่งที่มา : Canada.ca

————————————————————————————————————

สำหรับผู้ที่สนใจรับคำปรึกษา หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ทางทีมงาน UNC Thailand มีความยินดีที่จะให้ข้อมูลแก่คุณ ทั้งนี้คุณยังสามารถขอรับบริการปรึกษาเบื้องต้น การวิเคราะห์เอกสาร
โปรดศึกษาข้อกำหนดในโปรแกรมที่เราให้บริการ และรายละเอียดที่เราได้มีการจัดเตรียมเบื้องต้น ได้จากแบบสำรวจนี้ คลิกดูเพิ่มเติม 
สามารถติดต่อได้ที่ 02-0249311 ต่อ 104 (จันทร์-ศุกร์ 10.00-18.00) หรือทางอีเมล์ uncthailand@uncks.com 

ติดต่อเรา