fbpx

ชี้เป้า อาชีพที่แคนาดาต้องการในปี 2020 Part2

จากบทความในพาร์ทแรกที่ทางทีมงานได้บอกถึงอาชีพที่แคนาดาต้องการ ในปี 2020 ไปในบทความนี้ แต่ในส่วนอาชีพที่แคนาดาต้องการยังมีเพิ่มเติมจากบทความแรก ในวันนี้ทางทีมงานนำรายการอาชีพที่เหลือ พร้อมรายได้มาฝากกันในบทความนี้

คำอธิบายเพิ่มเติม

National Occupational Classification (NOC) : คือระบบหมวดหมู่งานที่ได้จำแนกตามประเภท
สามารถนำ NOC Code ไปตรวจสอบในเว็บไซต์เพื่อดูรายละเอียดของระดับทักษะที่ต้องใช้ในงาน
ตามเกณฑ์กำหนดของรัฐบาลแคนาดาได้  สามารถตรวจสอบได้ที่ เว็บไซต์

ตัวอย่างเช่น

NOC Code : 6411
ตำแหน่ง Sales and account representatives – wholesale trade (non-technical)
ประเภททักษะ Skill Level C
(เป็นงานระดับกลาง ที่ใช้วุฒิการศึกษาตามเกณฑ์กำหนดของแคนาดาในระดับมัธยมปลาย
และอาจจะมีการใช้ใบรับรองทักษะประกอบการยื่นสมัคร)

1.ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ / Business Development Manager  (NOC Code: 4163)
ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ มีความสำคัญต่อบริษัทในการเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนองค์กรในการแสวงหารายได้ให้กับบริษัท
ทั้งการขายสินค้าให้กับกลุ่มผู้บริโภคหรือกลุ่มองค์กร และยังเป็นผู้ที่ช่วยกำหนดทิศทางด้านธุรกิจขององค์กรอีกด้วย
รายได้เฉลี่ยประมาณ $85,000 ( 2,732,750 บาทไทย )

2.แรงงานทั่วไป / General labourer (NOC Code: 7611)
แรงงานทั่วไปเป็นอาชีพที่มีความต้องสูงในประเทศแคนาดา เนื่องจากเป็นงานที่ต้องใช้ปริมาณคนมากในการทำงาน
ซึ่งเป็นประเภทงานที่ทางแคนาดาเปิดรับต่างชาติเข้ามาทำงานเป็นจำนวนมากอีกด้วย เช่น งานประเภทการขนย้าย บริการ
การดูแลความสะอาด และยังเป็นประเภทงานที่ได้รับความสนใจจากผู้ที่เริ่มต้นมองหางานในต่างประเทศ และได้สวัสดิการดี
รายได้เฉลี่ยประมาณ $29,250 ( 940,387 บาทไทย )

3.ผู้จัดการโครงการ /  Project manager (NOC Code: 0211, 0213, 0711, 1221)
ผู้จัดการโครงการ เป็นอาชีพที่ต้องมีทักษะรอบด้าน ทั้งในเรื่องของการเงิน การตลาด เทคโนโลยี และงานบริหาร
จึงจำเป็นที่ต้องมีใบรับรองงานเฉพาะด้าน และประสบการณ์การทำงานหลายปีขึ้นไป
รายได้เฉลี่ยประมาณ $90,000 ( 2,893,500 บาทไทย )

4.ช่างเครื่อง /  Heavy-duty mechanic (NOC Code: 7312)
ช่างเครื่อง เป็นอาชีพที่ต้องทำงานกับเครื่องจักรกลหรือยานพาหนะขนาดใหญ่ ทั้งในด้านของการบำรุงและงานซ่อม
รายได้เฉลี่ยประมาณ $70,000 ( 2,250,500 บาทไทย )

5.ผู้ขาย จัดจำหน่ายสินค้า / Merchandiser (NOC Code: 6222)
ดูแลในเรื่องของการจัดจำหน่าย การนำเสนอสินค้า ตรวจสอบคลังสินค้าคงเหลือ ในร้านค้าปลีก ค้าส่ง
รายได้เฉลี่ยประมาณ $48,610 ( 1,562,811 บาทไทย )

6.วิศวกรไฟฟ้า / Electrical engineer (NOC Code: 2133)
ทุกธุรกิจขับเคลื่อนได้ด้วยเบื้องหลังของพลังงานและไฟฟ้า วิศวกรจึงเป็นส่วนสำคัญของการดูแลระบบต่างๆ
ในคงสภาพปกติและสามารถใช้งานได้
รายได้เฉลี่ยประมาณ $77,424 ( 2,489,181 บาทไทย )

7.นักบัญชี / Accountant (NOC Code: 0111, 1111)
นักบัญชีเป็นตำแหน่งที่สำคัญในทุกๆบริษัท ในเรื่องของการดูแลและจัดทำรายงานการเงิน ภาษี และรายได้ของบริษัท
รายได้เฉลี่ยประมาณ $57,500 ( 1,848,625 บาทไทย )

8.ผู้บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคล / HR manager (NOC Code: 0112)
เป็นหนึ่งในตำแหน่งที่สำคัญในการเฟ้นหาพนักงานที่ยอดเยี่ยมให้กับบริษัท ต้องมีทักษะรอบรู้และช่างสังเกตอีกด้วย
รายได้เฉลี่ยประมาณ $77,900 ( 2,504,485 บาทไทย )

9.ที่ปรึกษาทางการเงิน / Financial advisor (NOC Code: 0111, 1114)
ที่ปรึกษาทางการเงินเป็นอาชีพที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนในครอบครัวหรือบุคคล ทั้งการลงทุนระยะสั้นและระยะยาว
รายได้เฉลี่ยประมาณ $57,410 ( 1,845,731 บาทไทย )

10.พยาบาลวิชาชีพ / Registered nurse (NOC Code: 3012)
พยาบาลวิชาชีพในระเทศแคนาดา มีความสำคัญในด้านของการช่วยดูแลผู้ป่วยสูงวัย
รายได้เฉลี่ยประมาณ $76,362 ( 2,455,038 บาทไทย )

สำหรับผู้ที่สนใจไปทำงานที่ประเทศแคนาดา จะต้องมีนายจ้างให้การรับรองในเรื่องของงาน รับรองผู้สมัครเป็นลูกจ้าง
และผู้สมัครต้องทำการเตรียมเอกสาร ตรวจสอบประวัติการเดินทาง ตรวจสุขภาพ ตรวจประวัติอาชญากรรม แสดงผลทดสอบภาษาอังกฤษ

ในโปรแกรม Work Permit  การขอใบอนุญาตการทำงานในประเทศแคนาดา
ทาง UNC Thailand มีการดูแลผู้ที่สนใจสมัคร ในด้านของการให้คำปรึกษา การยื่นเอกสาร อีกทั้งในเรื่องของการประสานงานไปยังนายจ้าง
ด้วยบริการครบวงจร อำนวยความสะดวกให้กับคุณลูกค้าทุกท่านที่สนใจหาประสบการณ์การทำงานในประเทศแคนาดา 
สนใจแจ้งข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ ได้ที่นี่ 

แหล่งอ้างอิงประกอบบทความ
อัตราแลกเปลี่ยนเงินวันที่ 11 พ.ค. 2563

ติดต่อเรา