fbpx

การเตรียมผลคะแนนวัดระดับทางภาษา

ประเภทผลคะแนนวัดระดับทางภาษาอังกฤษ

1. CELPIP–General: Canadian English Language Proficiency Index Program

 >> CELPIP–General (คะแนนประเภทนี้สามารถสมัครได้)
เป็นหนึ่งในประเภทของการสอบวัดผลทางภาษา โดยมีการฟัง พูด อ่าน เขียน
ซึ่งการทดสอบได้ถูกออกแบบมาสำหรับการสมัคร PR ที่มีการรับรองโดย IRCC (Immigration Refugees and Citizenship Canada) ใช้เวลาทดสอบ 3 ชม.

>> CELPIP – General LS Test (คะแนนประเภทนี้ไม่สามารถสมัครได้)
เป็นหนึ่งในประเภทของการสอบวัดผลทางภาษา โดยมีการพูด และ ฟัง ใช้เวลาทดสอบ 1 ชม.

ผู้สมัคร ทำการสอบวัดผลในประเภทของ CELPIP–General test เท่านั้น
การสมัครโปรแกรมต่างๆในประเทศแคนาดาไม่สามารถใช้คะแนนประเภท General–LS test

   • ประเทศที่สามารถทำการสอบ CELPIP

1.สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ($340 CAD)
2.ฟิลิปปินส์ ($215 CAD)
3.อินเดีย (₹10845.00)
4.ฮ่องกง ($335 CAD)
5.สหรัฐอเมริกา ($285 CAD)
6.แคนาดา ($280CAD)

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่สอบ
https://www.celpip.ca/take-celpip/where-do-we-test/

2. IELTS–General Training: International English Language Testing System

IELTS-General Training เป็นหนึ่งในประเภทของการสอบวัดผลทางภาษา โดยมีการฟัง พูด อ่าน เขียน โดยการฟังและการพูด
จะสอบเหมือนกับประเภท Academic และจะมีความแตกต่างกันของการสอบอ่าน เขียน โดยใช้เวลาสอบทั้งหมด 2 ชั่วโมง 45นาที

    • การสอบประเภทการฟัง       ใช้เวลา 30 นาที
    • การสอบประเภทการอ่าน      ใช้เวลา 60 นาที
    • การสอบประเภทการเขียน    ใช้เวลา 60 นาที
    • การสอบประเภทการพูด       ใช้เวลา 11-14 นาที

โดยการสอบประเภท IELTS นั้นจะมีการสอบทั่วโลก
สามารถตรวจสอบสถานที่สอบได้จาก https://www.ielts.org/book-a-test/find-a-test-location

 

ประเภทผลคะแนนวัดระดับทางภาษาฝรั่งเศส

1. TEF Canada : Test d’évaluation de français

ผู้สมัครต้องทำการสอบวัดผลทางภาษาในประเภท TEF Canada
จะไม่สามารถใช้ผลคะแนนประเภทอื่นได้ (TEF Études, Naturalisation, Carte de résident or the Québec)
ข้อมูลของข้อสอบมีดังต่อไปนี้

    • Oral comprehension: 40 นาที – 60 ข้อ
    • Written comprehension: 60 นาที – 50 ข้อ
    • Oral expression: 15 นาที – 2 หัวข้อ
    • Written expression: 60 นาที – 2 หัวข้อ

สามารถดูสถานที่สมัครสอบได้ที่
https://www.lefrancaisdesaffaires.fr/trouver-un-centre-agree/4

 

2. TCF Canada : Test de connaissance du français

สำหรับผู้สมัครที่ต้องการยื่นผ่าน IRCC ผู้สมัครต้องทำการสอบวัดระดับภาษาฝรั่งเศส
ซึ่งผลคะแนนจะสามารถมีอายุ 2 ปี ไม่สามารถใช้คะแนนประเภท TCF/ TCF DAP / TCF ANF / TCF For Quebec
ใช้ได้เฉพาะ TCF Canada เท่านั้น ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบในปี 2020 อยู่ที่ 10,200 บาท

สามารถดูสถานที่สมัครสอบได้ที่
https://afthailande.org/en/tcf-en/

 

เกณฑ์คะแนนการสมัครโปรแกรม

 

แหล่งที่มา : Canada.ca

————————————————————————————————————

สำหรับผู้ที่สนใจรับคำปรึกษา หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ทางทีมงาน UNC Thailand มีความยินดีที่จะให้ข้อมูลแก่คุณ ทั้งนี้คุณยังสามารถขอรับบริการปรึกษาเบื้องต้น การวิเคราะห์เอกสาร
โปรดศึกษาข้อกำหนดในโปรแกรมที่เราให้บริการ และรายละเอียดที่เราได้มีการจัดเตรียมเบื้องต้น ได้จากแบบสำรวจนี้ คลิกดูเพิ่มเติม 
สามารถติดต่อได้ที่ 02-0249311 ต่อ 104 (จันทร์-ศุกร์ 10.00-18.00) หรือทางอีเมล์ uncthailand@uncks.com 

ติดต่อเรา