fbpx

บทบาทของผู้อพยพย้ายถิ่นฐาน ในตลาดแรงงาน ของประเทศแคนาดา

 

ประเทศแคนาดาได้มีการรับผู้อพยพย้ายถิ่นฐาน ซึ่งส่วนหนึ่งได้ประกอบอาชีพด้านตลาดแรงงาน ผลการศึกษาบ่งชี้ว่า ผู้อพยพจากต่างประเทศมีบทบาทในตลาดแรงงานที่ดีกว่าผู้ที่ถือกำเนิดในประเทศแคนาดา ที่ได้ทำงานด้านตลาดแรงงาน

เหตุผลที่ผู้อพยพย้ายถิ่นฐานมีบทบาทมากยิ่งขึ้น

-ผู้อพยพย้ายถิ่นฐานมีวุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับมหาวิทยาลัยขึ้นไป
-สิทธิประโยชน์ที่ทางแคนาดาให้แก่ผู้อพยพย้ายถิ่นฐาน มีความน่าสนใจมากกว่า
-การสนับสนุนต่างๆช่วยส่งเสริมการจ้างงาน
-ข้อมูลด้านการพัฒนาด้านตลาดแรงงานจะส่งเสริมให้ผู้อพยพเตรียมตัวสำหรับตลาดแรงงาน

ผู้อพยพย้ายถิ่นฐานรายใหม่ๆ ในตลาดแรงงาน โดยเฉลี่ยแล้วมีอายุที่น้อยกว่า รวมถึงมีการศึกษาที่ดีกว่า นักเศรษฐศาสตร์ ได้ทำการเปรียบเทียบระหว่าง อัตราการมีส่วนร่วม การจ้างงาน การเลิกจ้าง รวมถึงค่าแรงรายชั่วโมง กับผู้อพยพย้ายถิ่นฐานที่อาศัยอยู่ต่ำกว่า 5 ปี,10ปี และชาวแคนาดาโดยกำเนิด โดยข้อมูลพบว่าผู้อพยพย้ายถิ่นฐาน มีอัตราการมีส่วนร่วม การจ้างงาน ที่สูงกว่า และอัตราการถูกเลิกจ้างงานก็ลดลงอีกด้วย

แหล่งที่มา : CICNEWS

————————————————————————————————————

สำหรับผู้ที่สนใจรับคำปรึกษา หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ทางทีมงาน UNC Thailand มีความยินดีที่จะให้ข้อมูลแก่คุณ ทั้งนี้คุณยังสามารถขอรับบริการปรึกษาเบื้องต้น การวิเคราะห์เอกสาร
โปรดศึกษาข้อกำหนดในโปรแกรมที่เราให้บริการ และรายละเอียดที่เราได้มีการจัดเตรียมเบื้องต้น ได้จากแบบสำรวจนี้ คลิกดูเพิ่มเติม 
สามารถติดต่อได้ที่ 02-0249311 ต่อ 104 (จันทร์-ศุกร์ 10.00-18.00) หรือทางอีเมล์ uncthailand@uncks.com 

ติดต่อเรา