fbpx

ระบบการดูแลสุขภาพของประเทศแคนาดา 🇨🇦
สำหรับพลเมืองและผู้ที่มีถิ่นที่อยู่อาศัยถาวรในแคนาดา

หากคุณเป็นพลเมืองแคนาดาหรือเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่อาศัยถาวรในประเทศแคนาดา คุณจะสามารถสมัครประกันสุขภาพของรัฐได้โดยที่คุณไม่ต้องเสียค่าบริการในด้านการดูแลสุขภาพ

ระบบหลักประกันสุขภาพนั้นจะจ่ายผ่านภาษี เมื่อคุณใช้บริการด้านการดูแลสุขภาพของรัฐคุณต้องทำการแสดงบัตรประกันสุขภาพของคุณต่อโรงพยาบาลหรือคลินิกทางการแพทย์ ซึ่งแต่ละจังหวัดและเขตแดนนั้นจะมีแผนประกันสุขภาพของตนเอง ซึ่งสามารถตรวจสอบให้แน่ใจว่าแผนประกันสุขภาพของคุณนั้นครอบคลุมอะไรบ้าง โดยทุกจังหวัดและเขตปกครองจะให้บริการด้านการแพทย์ฉุกเฉินฟรี แม้ว่าคุณจะไม่มีบัตรสุขภาพของรัฐบาลก็ตาม แต่อาจมีข้อจำกัดที่ขึ้นอยู่กับสถานะการย้ายถิ่นฐานของคุณ

 • ระยะเวลารอทำประกันสุขภาพ

ในบางจังหวัดคุณต้องรอประมาณ 3 เดือนก่อนจึงจะสามารถทำประกันสุขภาพของรัฐบาลได้ โดยต้องติดต่อกระทรวงสาธารณสุขในจังหวัดหรือเขตแดนของคุณเพื่อขอทราบว่าคุณต้องรอนานแค่ไหน และตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีประกันสุขภาพส่วนตัวเพื่อให้ครอบคลุมความต้องการด้านการดูแลสุขภาพของคุณในช่วงเวลาสำหรับการรอคอยนี้

 • รับบัตรสุขภาพ

คุณต้องมีบัตรประกันสุขภาพจากจังหวัดหรือเขตแดนที่คุณอาศัยอยู่เพื่อรับการดูแลสุขภาพในประเทศแคนาดา โดยที่คุณจะต้องแสดงบัตรนี้ทุกครั้งที่เข้ารับบริการทางการแพทย์

 • กระทรวงสาธารณสุขจังหวัดและเขตพื้นที่ มีดังนี้
 1. Alberta
 2. British Columbia
 3. Manitoba
 4. New Brunswick
 5. Newfoundland and Labrador
 6. Northwest Territories
 7. Nova Scotia
 8. Nunavut
 9. Ontario
 10. Prince Edward Island
 11. Quebec (in French only)
 12. Saskatchewan
 13. Yukon
 14. Extra health
 • ความคุ้มครองด้านสุขภาพสำหรับผู้ที่ได้รับความคุ้มครองหรือผู้ลี้ภัย

ในบางกรณีโครงการสุขภาพระหว่างกาลของรัฐบาลกลาง (IFHP) จะให้การประกันสุขภาพชั่วคราวแก่ผู้ลี้ภัย โดยการดูแลชั่วคราวครอบคลุมสำหรับคุณและผู้อยู่ในอุปการะจนกว่าคุณจะมีสิทธิ์ได้รับความคุ้มครองตามแผนสุขภาพผ่านทางจังหวัดเขตแดนหรือแผนส่วนบุคคลของคุณ

 • การรับข้อมูลในภาวะฉุกเฉินด้านสุขภาพแห่งชาติของประเทศแคนาดา

ในช่วงภาวะฉุกเฉินด้านสุขภาพแห่งชาติหน่วยงานสาธารณสุขของแคนาดา (PHAC) ได้มีการให้ข้อมูลและคำแนะนำในหลายภาษา ซึ่งรวมถึงการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 อีกด้วย

ที่มา : https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/new-immigrants/new-life-canada/health-care-card.html

 UNC Thailand หวังว่าบทความนี้จะทำให้คุณสามารถตัดสินใจในการ ย้ายถิ่นฐานไปประเทศแคนาดา ได้ง่ายมากยิ่งขึ้น “เพื่อพบกับชีวิตที่ดีกว่า” ในประเทศแคนาดา

หากคุณสนใจในการย้ายถิ่นฐาน ทาง UNC Thailand ก็ได้มีการให้บริการในส่วนของ โครงการ Atlantic Immigration Pilot Program (AIPP) ซึ่งเป็นโครงการการย้ายถิ่นฐานไปประเทศแคนาดาใน 4 เขตแอตแลนติก

สำหรับผู้ที่สนใจรับคำปรึกษา หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ทางทีมงาน UNC Thailand มีความยินดีที่จะให้ข้อมูลแก่คุณ ทั้งนี้คุณยังสามารถขอรับบริการปรึกษาเบื้องต้น การวิเคราะห์เอกสาร

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรม Atlantic Immigration Pilot Program

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

สนใจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ
จาก UNC Thailand

Relate Content

ติดต่อเรา