fbpx

รายละเอียดสำหรับผู้ที่สามารถเดินทางเข้าประเทศแคนาดา ในช่วงสถานการณ์ไวรัส COVID-19

 

รายละเอียดสำหรับผู้ที่สามารถเดินทางเข้าแคนาดา ในช่วงสถานการณ์ไวรัส COVID-19

เพื่อเป็นการป้องกันชาวแคนาดาที่เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 นายกรัฐมนตรีได้มีการประกาศเกี่ยวกับข้อจำกัดในการเดินทางเข้าประเทศแคนาดา ชาวต่างชาติไม่สามารถทำการเดินทางเข้าประเทศแคนาดาได้ ถึงแม้ว่าจะมีวีซ่าประเภท Visitor หรือ การอนุมัติการเดินทาง ทางอิเล็กทรอนิกส์ (eTA) ที่ถูกต้องตามกฎหมาย มีผลบังคับใช้จนกว่าจะมีประกาศใหม่ ซึ่งเป็นการลดการเดินทางไปประเทศแคนาดาที่ไม่มีเหตุจำเป็นส่วนใหญ่

ใครที่สามารถเดินทางเข้าประเทศแคนาดาได้บ้าง

1.ผู้ถือสถานะพลเมืองแคนาดา Canadian citizen

2.ผู้ถือสถานะพำนักอาศัยถาวรในประเทศแคนาดา (PR)

3.Person registered under Canada’s Indian Act

4.บุคคลที่ได้รับความคุ้มครอง

บุคคลต่างชาติที่สามารถเดินทางเข้าประเทศแคนาดาได้

1.เป็นสมาชิกครอบครัวของผู้ถือสถานะพลเมืองแคนาดา หรือ ผู้ถือ PR Canada

2.บุคคลต่างชาติที่อยู่ในเงื่อนไข ข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

            2.1 มีเหตุจำเป็นที่ต้องเข้าประเทศแคนาดา ที่ไม่ใช่ด้านการท่องเที่ยว

            2.2 เป็นไปตามเงื่อนไข ข้อใดข้อหนึ่ง

                        2.2.1 เดินทางมาจาก US โดยตรง

                        2.2.2 บุคคลที่ได้รับข้อยกเว้นจากข้อจำกัดในการเดินทาง (โปรดทำการตรวจสอบอีกครั้ง) เช่น

       •  Temporary Foreign Workers
       •  International Student
       •  สมาชิกครอบครัว
       •  บุคคลที่ได้รับอนุมัติการถือสถานะ PR
       •  คณะลูกเรือ
       • บุคคลเฉพาะด้านทางสาธารณะสุขที่ได้รับการอนุญาตจากหน่วยงาน

ซึ่งผู้ที่ทำการเดินทางเข้าประเทศแคนาดาจะต้องแสดงถึงแผนการระยะกักตัว เพื่อเฝ้าระวังการพบเชื้อ COVID-19 เป็นเวลา 14 วัน

ซึ่งจำเป็นต้องแสดงแก่เจ้าหน้าที่ ไม่มีการยกเว้น ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1.แสดงที่อยู่การกักตัว

2.แจ้งถึงวิธีการเดินทางไปยังที่อยู่ / การซื้อของอุปโภค บริโภค / การเข้ารับบริการรักษา

โปรดทำการตรวจสอบอีกครั้งก่อนทำการเดินทาง

แหล่งที่มา : Canada.ca

————————————————————————————————————

สำหรับผู้ที่สนใจรับคำปรึกษา หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ทางทีมงาน UNC Thailand มีความยินดีที่จะให้ข้อมูลแก่คุณ ทั้งนี้คุณยังสามารถขอรับบริการปรึกษาเบื้องต้น การวิเคราะห์เอกสาร
โปรดศึกษาข้อกำหนดในโปรแกรมที่เราให้บริการ และรายละเอียดที่เราได้มีการจัดเตรียมเบื้องต้น ได้จากแบบสำรวจนี้ คลิกดูเพิ่มเติม 
สามารถติดต่อได้ที่ 02-0249311 ต่อ 104 (จันทร์-ศุกร์ 10.00-18.00) หรือทางอีเมล์ uncthailand@uncks.com 

ติดต่อเรา