fbpx

ชาวแคนาดาสนับสนุนเส้นทางการย้ายถิ่นฐานถาวรสำหรับแรงงานต่างชาติ 🇨🇦
ชาวแคนาดาส่วนใหญ่ยอมรับว่าผู้ย้ายถิ่นฐานนั้นมีความจำเป็นต่อภาคเกษตรกรรมในประเทศแคนาดา

Nanos Research ซึ่งเป็น บริษัทวิจัยด้านการตลาดและความคิดเห็นในสาธารณะ ได้ทำการสุ่มสำรวจชาวแคนาดาจำนวน 1,039 คนที่มีอายุเกิน 18 ปี

ซึ่งผลการสำรวจแสดงให้เห็นว่าชาวแคนาดามากกว่า 8 ใน 10 คนนั้น สนับสนุนโครงการย้ายถิ่นฐานถาวรสำหรับแรงงานต่างชาติชั่วคราวและชาวแคนาดาส่วนใหญ่ก็มีการยอมรับว่าแรงงานต่างชาติชั่วคราวนั้นมีความสำคัญต่อภาคเกษตรกรรมของแคนาดา รวมถึงควรที่จะได้รับสิทธิประโยชน์และความคุ้มครองเช่นเดียวกับคนงานประเภทอื่นๆ

ชาวแคนาดามากกว่า 8 ใน 10 คนยังกล่าวด้วยว่า โครงการของรัฐบาลกลางเช่น โครงการแรงงานต่างชาติชั่วคราว และโปรแกรมคนงานเกษตรตามฤดูกาลนั้น ส่งผลดีต่อการเกษตรในประเทศแคนาดาเป็นอย่างมาก

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงตรวจคนเข้าเมืองประเทศแคนาดาชี้แนะแนวทางเพิ่มเติมสำหรับผู้อยู่อาศัยชั่วคราว ซึ่ง Marco Mendicino รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการย้ายถิ่นฐานของแคนาดาได้กล่าวกับสื่อว่า “รัฐบาลกำลังหาวิธีที่จะให้ผู้อยู่อาศัยชั่วคราวมีเส้นทางไปยังถิ่นที่อยู่ถาวรมากขึ้น”

และ Marco Mendicino ได้แนะนำว่าพวกเขาจะมุ่งเน้นไปที่คนงานที่มีส่วนร่วมในส่วนสำคัญของเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ทำงานในสายอาชีพ เช่น แพทย์ พยาบาล เภสัชกร และพนักงานสนับสนุนที่มีความต้องการแรงงานอย่างหนัก

ด้วยเหตุนี้รัฐบาลกลางจึงเพิ่มเป้าหมายการย้ายถิ่นฐานไปยังผู้อยู่อาศัยถาวรใหม่กว่า 401,000 คนในปีหน้าและเพิ่มขึ้นเป็น 1.2 ล้านคนในสามปีข้างหน้า

สำหรับผู้ที่สนใจ โครงการ Agri-Food Immigration Pilot นี้เป็นโปรแกรมที่ตอบสนองถึงความต้องการของประเทศแคนาดาในด้านเกษตรกรรม ฟาร์ม ปศุสัตว์ รวมถึงการเพาะปลูก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านของฟาร์มเห็ด อีกทั้งยังมีในเรื่องของพืชผลเรือนกระจก อุตสาหกรรมทางด้านเนื้อสัตว์ 

ที่มา : https://www.cicnews.com/2021/01/most-canadians-support-permanent-immigration-pathways-for-temporary-foreign-workers-0116530.html#gs.qp04hi

สำหรับผู้ที่สนใจรับคำปรึกษา หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ทางทีมงาน UNC Thailand มีความยินดีที่จะให้ข้อมูลแก่คุณ ทั้งนี้คุณยังสามารถขอรับบริการปรึกษาเบื้องต้น การวิเคราะห์เอกสาร

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรม Agri-Food Immigration Pilot

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

สนใจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ
จาก UNC Thailand

Relate Content

ติดต่อเรา