fbpx

ช่วงวัยที่เหมาะสมต่อการส่งลูกไปเรียนที่แคนาดา

เมื่อนึกถึงการวางแผนชีวิตการเรียนให้กับลูก แน่นอนว่าผู้ปกครองในยุคนี้จะต้องมีการเตรียมวางแผนการเรียนให้กับลูกกันในระยะยาว ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา ไปจนถึงระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งแคนาดาก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่น่าสนใจ เพราะแคนาดาได้รับการยอมรับทางด้านระบบการศึกษาที่ติดอันดับโลก ตลอดจนมีสภาพแวดล้อมทางการศึกษาที่มีความปลอดภัยมากที่สุด 

สำหรับท่านผู้ปกครองที่กำลังสนใจวางแผนอนาคตในการส่งลูกไปเรียนที่แคนาดา🇨🇦 
UNC Thailand ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับระบบการศึกษาของประเทศแคนาดา เพื่อให้ท่านผู้ปกครองได้ทำความเข้าใจในระบบการศึกษาที่ประเทศแคนาดามากยิ่งขึ้น ก่อนตัดสินใจส่งลูกไป
“เรียนที่แคนาดา”

ระบบการศึกษาประเทศแคนาดา สามารถแบ่งออกเป็น 4 ช่วง ได้ดังนี้

  • ระดับประถมศึกษา (Primary School) : Grade 1 – 6 สำหรับนักเรียนอายุ 5 – 12 ปี
  • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (Middle School) : Grade 7 – 8 สำหรับนักเรียนอายุ 13 – 14 ปี
  • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (High School) : Grade 9 – 12 สำหรับนักเรียนอายุ 15 – 18 ปี
  • ระดับมหาวิทยาลัย (University) : ปริญญาตรี สำหรับนักศึกษาอายุ 18 ปี ขึ้นไป

วางแผนชีวิตอย่างไรดี?
หากคุณเป็นผู้ปกครองที่ต้องการให้ลูกได้เรียนที่ประเทศแคนาดาในระยะยาว แน่นอนว่าการให้ลูกได้เริ่มเรียนรู้และปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรม สภาพแวดล้อม ตั้งแต่อายุยังน้อยนั้นย่อมดีที่สุด ซึ่งในช่วงอายุ 13 – 14 ปี เป็นช่วงวัยที่ตรงกับการเรียนในระดับ Grade 7 – 8 ถือว่าเป็นวัยที่เหมาะสมสำหรับการเรียนรู้และปรับตัวมากที่สุด เพราะการวางแผนให้ลูกเรียนที่ประเทศแคนาดาในระยะยาวไปจนถึงระดับมหาวิทยาลัยนั้น ผู้ปกครองควรเตรียมความพร้อมให้กับลูกตั้งแต่เนิ่นๆ 

รายละเอียดการรับสมัครของโรงเรียนมัธยม และมหาวิทยาลัย ในประเทศแคนาดา🇨🇦        

ระดับมัธยมศึกษา

  • ผู้สมัครจะต้องส่งผลการเรียน (Transcripts) ฉบับภาษาอังกฤษ ใน 2 ปีการศึกษาล่าสุด รวมทั้งสำเนาหนังสือเดินทางของนักเรียนไปยังโรงเรียนที่ต้องการสมัครเข้าเรียน
  • โรงเรียนจะเปิดรับสมัครปีละ 2 ครั้ง ซึ่งในระดับ  Grade 7 – 8 จะสามารถเริ่มเรียนได้ในเดือนสิงหาคม หรือเดือนมกราคม และนักเรียนในระดับ Grade 9 – 12 สามารถเริ่มเรียนได้ในเดือนกันยายน หรือเดือนกุมภาพันธ์

ระดับมหาวิทยาลัย 

  • ผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาในระดับ Grade 12 เทียบเท่ามัธยมศึกษา 6 หรือระดับการศึกษาสูงกว่า
  • ในแต่ละภาควิชาและคณะที่ต้องการสมัครเรียน ผู้สมัครจะต้องเคยเรียนวิชาหรือมีผลงานที่ภาควิชานั้นกำหนด

คุณสมบัติด้านภาษา

  • ไม่ว่าจะเลือกเรียนหลักสูตรเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาฝรั่งเศส ผู้สมัครต้องมีผลการสอบวัดระดับภาษาในสถาบันภาษาที่สถาบันการศึกษากำหนด
  • แต่ละสถาบันการศึกษาจะกำหนดรับผลวัดระดับภาษาอังกฤษจากสถาบันภาษาต่างๆ เช่น TOEFL, IELTS, CanTest, CAEL, MELAB เป็นต้น และอยู่ในระดับคะแนนของแต่ละสาขาวิชาที่สถาบันการศึกษากำหนด

ซึ่งการเรียน ในระดับมหาวิทยาลัย (University) นั้น อาจจะมีข้อจำกัดในด้านการเรียน คณะเฉพาะทาง เช่น การเรียนต่อเฉพาะทางด้านการแพทย์ ส่วนใหญ่มหาวิทยาลัยในประเทศแคนาดาจะรับนักศึกษาที่เป็นพลเมืองในประเทศของตัวเองเป็นหลัก จึงอาจทำให้นักศึกษาต่างชาติที่ต้องการเรียนต่อเฉพาะทางนั้นมีโอกาสในการเรียนต่อน้อยลง

แต่ทว่าหากคุณเป็นผู้ที่ถือ วีซ่าถาวร PR (Permanent Residents) คุณจะได้รับโอกาสที่สามารถเรียนต่อเฉพาะทางในประเทศแคนาดาได้เทียบเท่ากับพลเมืองในประเทศ

ที่มา : https://www.educanada.ca/

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรม Atlantic Immigration Pilot Program

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

เริ่มต้นวางแผนให้ลูกวันนี้
ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญจาก UNC Thailand

Relate Content

ติดต่อเรา