fbpx

โปรแกรม AIPP เป็นโปรแกรมนำร่องส่งเสริมการโยกย้ายถิ่นฐานไปประเทศแคนาดา โดยมีกำหนดการรับสมัครตั้งแต่ 2017-2021 จุดประสงค์เพื่อที่จะรับแรงงานชาวต่างชาติเข้ามาช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายในประเทศ

ระยะเวลาในการดำเนินงาน 12-18 เดือน

สวัสดิการ

 • สามารถอาศัยอยู่และทำงานได้อย่างอิสระได้ในประเทศแคนาดา
 • ฟรีวีซ่าถึง 172 ประเทศ
 • เด็กเรียนฟรีตั้งแต่ประถม-มัธยมปลาย
 • ค่าเทอมในระดับมหาวิทยาลัยได้เรทถูกกว่านักศึกษาต่างชาติ
 • ได้รับสวัสดิการสุขภาพ
 • ได้อัตราดอกเบี้ยต่ำในการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อบ้าน รถ หรือสินทรัพย์อื่น ๆ

ข้อได้เปรียบของโปรแกรม AIPP

 • ได้วีซ่าถาวร (Permanent resident) ก่อนเริ่มทำงาน
 • ไม่ต้องสมัคร Express Entry
 • ใช้คะแนนทดสอบภาษาอังกฤษต่ำกว่าโปรแกรมอื่น

งานที่รองรับ (Level B)

 • Monitoring retail stores
 • Hotel manager
 • Hotel maintenance
 • Chef
 • Baker
 • Cashier
 • Vice-cook
 • Receptionist
 • Clean the room

ทำงานใน 4 จังหวัดแถบแอตแลนติก

–       New Brunswick

–       Nova Scotia

–       Prince Edward Island

–       Newfoundland and Labrador

– เมื่อสมัครเข้าร่วมโปรแกรม ครอบครัวของผู้สมัครจะได้รับสิทธิเข้ามาอยู่อาศัยและเรียนในประเทศแคนาดาด้วย

– AIPP เป็นโปรแกรมใหม่ ทำให้ขั้นตอนการดำเนินการของวีซ่านั้นยังง่ายอยู่ ไม่ต้องกังวลเรื่องความยากในการยื่นเรื่องขอวีซ่า

เว็บไซต์อ้างอิง: https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/immigrate-canada/atlantic-immigration-pilot/eligibility-intermediate-skilled.html

ทำไมโปรแกรม AIPP ถึงดีกว่า Express entry ของประเทศแคนาดา

 • เป็นวิธีที่ง่ายและเร็วที่สุดที่จะย้ายถิ่นฐานไปอยู่ที่แคนาดา
 • เป็นวิธีที่ง่ายและเร็วที่สุดที่จะได้ PR Card (Permanent Resident)
 • มีงานรองรับ

ถ้าผู้สมัครได้วีซ่าถาวรแคนาดาแล้ว ครอบครัวจะสามารถเดินทางตามผู้สมัครไปทีหลังได้หรือไม่?

ครอบครัวสามารถเดินทางไปทีหลังได้ แต่ต้องแน่ใจว่าวีซ่ายังไม่หมดอายุ และยังอยู่ในช่วงเวลาที่สามารถเข้าประเทศได้

AIPP เป็นโปรแกรมที่จะช่วยให้เราได้ PR Card แล้วเราจะได้ PR Card ที่ไหน? จากที่ไทยหรือที่แคนาดา?

หลังจากที่ผู้สมัครยื่นเอกสารขอ PR ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้สมัครและครอบครัวจะได้รับจดหมายการยืนยัน (Confirmation letter) กลับมา โดยจะต้องใช้เอกสารฉบับนี้ยื่นขอ PR อีกครั้งหนึ่งเมื่อเดินทางไปถึงแคนาดาแล้ว ผู้สมัครสามารถยื่นเอกสารฉบับนี้และกรอกที่อยู่อาศัยในแคนาดาได้เลยที่เคาน์เตอร์ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศแคนาดา หลังจากนั้น PR Card จะถูกส่งไปให้ผู้สมัครที่บ้านภายในเวลา 60 วัน

ถ้าผู้สมัครมี PR Card แล้วจะสามารถ Sponsor ให้ครอบครัวมาอาศัยอยู่ด้วยที่แคนาดาได้หรือไม่?

คุณสมบัติของผู้ที่จะยื่นเรื่องขอ Sponsor บุคคลอื่น

 • อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • ต้องเป็นพลเมืองแคนาดา (Canadian citizenship) ถือพาสปอร์ตแคนาดา 5-10 ปี หรือหมดอายุมาไม่เกิน 1 ปี
 • ผู้ยื่นเรื่องขอ Sponsor บุคคลอื่นจะต้องอาศัยอยู่ในแคนาดาในช่วงระหว่างดำเนินการยื่นเรื่องด้วย
 • สถานะทางการเงิน: รายได้ใน 1 ปี ต้องถึงเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนดโดยกรมตรวจคนเข้าเมืองของประเทศแคนาดา
 • ไม่มีประวัติอาชญากรรม เช่น การใช้ความรุนแรงต่าง ๆ การทารุณกรรมทางเพศ
 • ไม่เป็นผู้ล้มละลาย
 • ระยะเวลาดำเนินการ: 20 – 24 เดือน

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/immigrate-canada/family-sponsorship/sponsor-parents-grandparents.html?fbclid=IwAR0S2IRCsVmngNz157fe7G4rrZvHX35_Ef5E1EI02Y1yussIT00Sg8lEeA8

ติดต่อเรา