fbpx

แคนาดาประสบปัญหาขาดแคลนแรงงาน

ตัวเลขของการขาดแคลนแรงงานในประเทศแคนาดายังคงสูงขึ้นเรื่อย ๆ อย่างต่อเนื่อง ผู้ประกอบการธุรกิจเป็นจำนวนมากเรียกร้องให้ทางรัฐบาล
ออกมาช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในครั้งนี้

ข้อมูลสถิติจาก Canadian Federation of Independent Business (CFIB) แสดงให้เห็นว่า มีจำนวนงานที่ว่างถึง 429,000 ตำแหน่งงาน ใน quarter ที่ 2 ของปี 2019 โดยมากกว่าถึง 23,000 ตำแหน่งใน quarter ที่ 3 ของปี 2018

นาย Ted Mallet ผู้อำนวยการจาก CFIB เผยว่า ทางเราเล็งเห็นถึงแรงกดดันในการเพิ่มค่าแรงให้กับงานที่ขาดแคลนแรงงาน เราไม่อยากให้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานกลายมาเป็นอุปสรรคในการประกอบธุรกิจของประเทศแคนาดา ทั้งนี้ ภูมิประเทศและประเภทของงานเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน

อัตราการว่างงานของแต่ละจังหวัดในประเทศแคนาดา

Province

Vacancy rate

Change

Unfilled jobs

Quebec3.9% 116,000
British Columbia3.9%+0.1%74,700
Ontario3.2%-0.1%169,900
New Brunswick3.1%+0.1%7,400
Manitoba2.6%+0.1%11,500
Nova Scotia2.3% 7,100
Prince Edward Island2.2%+0.2%1,000
Saskatchewan2.1%-0.1%7,400
Newfoundland & Labrador2.0%+0.1%3,000
Alberta1.9%-0.1%31,300

 

อัตราการว่างงานของแต่ละกลุ่มธุรกิจ

  • Personal services: 9%
  • Construction: 4.8 %
  • Hospitality: 3.7 %
  • Agriculture, enterprise management, professional services, and health services: 3.4%

จะเห็นได้ว่าปัญหาการขาดแคลนแรงงานนั้นเกิดขึ้นมาตั้งแต่ในปี 2017 จนมาถึงปัจจุบัน แคนาดาจึงแก้ปัญหาด้วยการประกาศเปิดรับผู้อพยพเข้ามาทำงานและอยู่อาศัยภายในประเทศกว่า 1 ล้านคน โดยมีเป้าหมายเปิดรับตั้งแต่ปี 2018-2021

ทางแคนาดาเล็งเห็นว่าแรงงานต่างชาตินั้นเป็นปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ จึงได้ออกโปรแกรมเปิดรับชาวต่างชาติเข้ามาทำงาน เพื่อเป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสนับสนุนภาคธุรกิจภายในประเทศ โดยเปิดรับตั้งแต่งาน High-skilled ไปจนถึงงาน Labor

มีโปรแกรมต่าง ๆ ที่เปิดรับดังนี้

  • Express entry
  • British Columbia Provincial Nominee Program Tech Pilot
  • The Atlantic Immigration Pilot Program (AIPP)
  • The Rural and Northern Immigration Pilot
  • Quebec: Skilled Worker Program/ Investor Program/ Entrepreneur Program/ Self-Employed Person Program

ทั้งนี้ในแต่ละโปรแกรมจะมีการคัดกรองคุณสมบัติของผู้สมัครที่แตกต่างกันออกไป

ติดต่อเรา