fbpx

Atlantic Immigration Pilot Program

Atlantic Immigration Pilot Program

โปรแกรมย้ายถิ่นฐานของประเทศแคนาดา

แคนาดาเป็นหนึ่งในประเทศที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจมากที่สุดในโลก และจัดเป็นหนึ่งในประเทศที่ร่ำรวยที่สุดในโลกด้วย GDP ประจำปีมากกว่า 1,500 พันล้านเหรียญสหรัฐ อีกทั้งเป็นประเทศเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดอันดับเก้าของโลก แคนาดาได้กลายเป็นจุดหมายปลายทางในฝันสำหรับผู้ที่ต้องการแสวงหาโอกาสในการพัฒนาและต้องการชีวิตที่มั่นคงและมั่งคั่ง ไม่เพียงเท่านั้นแคนาดายังเป็นหนึ่งในประเทศที่พัฒนามากที่สุดในโลก นี่เป็นเกณฑ์สำคัญในการตัดสินใจลงทุนในอนาคตสำหรับลูกหลานของเราเพื่อเข้าถึงการศึกษาที่ทันสมัย

AIPP เป็นโครงการนำร่องส่งเสริมการโยกย้ายถิ่นฐานที่เป็นการร่วมมือกันระหว่างรัฐบาลกลางของแคนาดากับ 4 รัฐในเขตแอตแลนติก 
ได้แก่ New Brunswick, Newfoundland and Labrador, Nova Scotia, Prince Edward Island

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/immigrate-canada/atlantic-immigration-pilot.html

Permanent Resident

คือ สถานะผู้อาศัยถาวร ผู้ที่ถือวีซ่า PR ของประเทศนั้นๆ จะสามารถอยู่ในประเทศได้ถาวรหลังจากได้ PR มาแล้ว แต่ยังไม่ถือว่าเป็นพลเมืองอย่างเต็มตัว 

– อายุ 23-50 ปี
– สุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง
– ไม่มีประวัติอาชญากรรมร้ายแรง รวมถึงไม่มีประวัติอยู่เกินวีซ่าที่ประเทศใด (สามารถตรวจสอบประวัติได้ที่กรมตำรวจ)
– มีผลคะแนนสอบ IELTS 4.5 (General Overall)
– มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 3 ปี
– ระดับการศึกษาตั้งแต่ระดับมัธยมปลายขึ้นไป
– มี Job offer จากนายจ้างแคนาดา (UNC จะช่วยดำเนินการติดต่อนายจ้างให้  โดยงานจะขึ้นอยู่กับนายจ้างและคุณสมบัติของผู้สมัคร)

– เซฟ
– พนักงานต้อนรับ
– พนักงานเสิร์ฟ
– พนักงานทำความสะอาด
– ช่างซ่อมหลังคา
– พนักงานร้านค้าปลีก
– บริกรโรงแรม และอื่นๆ

– สามารถอาศัยและทำงานได้ ทุกที่ในประเทศแคนาดา
– สามารถเข้าถึงสวัสดิการ การดูแลสุขภาพ
– มีการสนับสนุนค่าเล่าเรียนของบุตร จนถึงระดับมัธยมปลาย
– มีสิทธิ์การยื่น ขอเป็นพลเมืองแคนาดาได้ (Canada Citizen)
– เมื่อได้รับสถานะ PR แล้ว สถานะก็ยังคงอยู่กับตัว

ขั้นตอนการดำเนินการ

1.ตรวจสอบคุณสมบัติ

2. เซ็นสัญญาใช้บริการ

3.จับคู่งานระหว่างผู้สมัครและนายจ้าง

4.ได้รับข้อเสนองาน

5.ทำการวางแผนการอยู่อาศัย ในประเทศแคนาดา

6.ทำการยื่นเอกสาร ใบรับรองทั้งหมด

7.ทำการยื่นสมัคร AIPP Work Permit และ PR

8.ได้รับ Work Permit

9.ทำการเดินทาง ไป Canada

10.ได้รับ PR Card ที่ประเทศแคนาดา

รับข้อมูลเพิ่มเติมหรือติดต่อเจ้าหน้าที่

ติดต่อเรา