fbpx

AIPP vs RNIP
ความแตกต่างระหว่างโครงการ AIPP และ โครงการ RNIP ซึ่งเป็นโครงการส่งเสริมการย้ายถิ่นฐานของประเทศแคนาดา 🇨🇦

แคนาดานั้นเป็นหนึ่งในประเทศจุดหมายในใจของคนที่ต้องการย้ายถิ่นฐานไปอยู่อาศัยแบบถาวร เพราะแคนาดาเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วและมีความหลากหลายทางเชื้อชาติและวัฒนธรรมสูง

ซึ่งทางรัฐบาลของประเทศแคนาดาก็ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการย้ายถิ่นฐานของชาวต่างชาติ จึงได้มีการเปิดโครงการนำร่องสำหรับเป็นเส้นทางการย้ายถิ่นฐานของชาวต่างที่ต้องการมาพำนักถาวรที่ประเทศแคนาดา

และ วันนี้ UNC Thailand ก็ได้นำบทความในเรื่องของ ความแตกต่างระหว่างโครงการ AIPP และ โครงการ RNIP ที่เป็นโครงการยอดนิยมสำหรับผู้ที่ต้องการย้ายถิ่นฐานมายังประเทศแคนาดา มาฝากสำหรับผู้ที่สนใจ

 • AIPP

  เป็นโครงการการย้ายถิ่นฐานสำหรับผู้ที่ต้องการย้ายถิ่นฐานเพื่ออยู่อาศัยถาวรในประเทศแคนาดา โดยโครงการ AIPP นี้เหมาะสำหรับลูกจ้างชาวต่างชาติที่มีการศึกษาที่ดี หรือนักเรียนต่างชาติ ที่ต้องการอาศัยอยู่ใน 4 จังหวัดของเขตแอตแลนติกในประเทศแคนาดา ดังนี้
  – Newfoundland and Labrador
  – Nova Scotia
  – New Brunswick
  – Prince Edward Island

 • Requirement for employer
  1. ต้องมีการแต่งตั้งนายจ้าง
  2. มีการเสนองานสำหรับลูกจ้าง
  3. ได้รับการแต่งตั้งจากรัฐบาลของจังหวัด

 • Requirement for employee
  1. ต้องได้รับข้อเสนอการจ้างงานจากนายจ้างที่ได้รับการแต่งตั้งแล้ว
  2. ต้องมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง
  3. มีใบรับรองวุฒิการศึกษา
  4. ระดับภาษาอังกฤษ CLB 4 / NCLC4
  5. มีความพร้อมในด้านการเงินเพื่อตั้งถิ่นฐานในประเทศแคนาดา
  6. มีการยืนยันตัวตนด้วยลายนิ้วมือ

 • RNIP

  เป็นโครงการการย้ายถิ่นฐานสำหรับผู้ที่ต้องการย้ายถิ่นฐานเพื่ออยู่อาศัยถาวรในประเทศแคนาดา ซึ่งโครงการ RNIP นี้จะเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการทำงานและอาศัยอยู่ในชุมชนต่างจังหวัดของประเทศแคนาดา ดังนี้
  – North Bay, ON
  – Sudbury, ON
  – Timmins, ON
  – Sault Ste. Marie, ON
  – Thunder Bay, ON
  – Brandon, MB
  – Altona/Rhineland, MB
  – Moose Jaw, SK
  – Claresholm, AB
  – Vernon, BC
  – West Kootenay (Trail, Castlegar, Rossland, Nelson), BC

 • Requirement for employer
  1. นายจ้างจะต้องมีธุรกิจที่อยู่ในชุมชนต่างจังหวัด
  2. มีการเสนองานสำหรับลูกจ้าง

 • Requirement for employee
  1. คุณตั้งใจที่จะอยู่ในชุมชนต่างจังหวัด
  2. ต้องมีข้อเสนอการจ้างงานจากนายจ้างที่มีใบรับรองแล้วสำหรับการจ้างพนักงานในชุมชนต่างจังหวัด
  3. มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง
  4. มีข้อเสนอจากการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนที่กำหนด
  5. มีใบรับรองวุฒิการศึกษา
  6. มีระดับภาษา :
  NOC 0 และ A: CLB / NCLC 6
  NOC B: CLB / NCLC 5
  NOC C และ D: CLB / NCLC 4
  7. มีความพร้อมในด้านการเงินเพื่อตั้งถิ่นฐานในประเทศแคนาดา
  8. มีการยืนยันตัวตนด้วยลายนิ้วมือ

 UNC Thailand หวังว่าบทความนี้จะทำให้คุณสามารถตัดสินใจในการ ย้ายถิ่นฐานไปประเทศแคนาดา ได้ง่ายมากยิ่งขึ้น “เพื่อพบกับชีวิตที่ดีกว่า” ในประเทศแคนาดา

หากคุณสนใจในการย้ายถิ่นฐาน ทาง UNC Thailand ก็ได้มีการให้บริการในส่วนของ โครงการ Atlantic Immigration Pilot Program (AIPP) ซึ่งเป็นโครงการการย้ายถิ่นฐานไปประเทศแคนาดาใน 4 เขตแอตแลนติก

สำหรับผู้ที่สนใจรับคำปรึกษา หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ทางทีมงาน UNC Thailand มีความยินดีที่จะให้ข้อมูลแก่คุณ ทั้งนี้คุณยังสามารถขอรับบริการปรึกษาเบื้องต้น การวิเคราะห์เอกสาร

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรม Atlantic Immigration Pilot Program

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

สนใจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ
จาก UNC Thailand

Relate Content

ติดต่อเรา